شعر برای شب یلدا

شعر برای شب یلدا | در زیر چند قطعه شعر زیبا در مورد شب یلدا از رضا اسماعیلی آورده شده است .

شعر شب یلدا شماره یک
یلدا، شب رو به سوی مردم کردن
با مِهر، به زندگی تبسم کردن
تقسیم امید و مهربانی، لبخند
با لهجه ی عاشقی، تکلم کردن

شعر شب یلدا شماره دو
یلداست، در انتظار حافظ بنشین
در خاطر بی قرار حافظ بنشین
فالی بزن و غزل بخوان، عاشق شو
با آینه در کنار حافظ بنشین

شعر شب یلدا شماره سه
یلدا، شب عارفان و بیداران است
آیینه شدن به شیوه باران است
بیرون زدن از سیاهی ابلیس است
یلدا، شب رونمایی از انسان است

شعر شب یلدا شماره چهار
لرزید زمین و پیش تر دل هامان
افتاد و شکست شادی دنیاهامان
شد از غم تو عزیز دل کرمانشاه
هم شب تر و هم بلندتر یلدامان