متن برای شب یلدا شب یلدا بدون پدر

متن ادبی شب یلدا | در زیر سه قطعه ادبی شامل دو متن و یک شعر درباره شب یلدا آورده شده است. شب یلدایی که خیلی ها در کنار پدرشان نیستند.

متن شماره یک

پدرم !پدر اسمانی من

روح مهربانت در کدام دیار سیر میکرد در شب یلدایی که بی تاب دیدارت بودم دنیا بی حضور پر مهرت سراسر یلدا و ظلمت است سومین یلدا بی حضور سبزت چه بی رحمانه تازیانه بر قلب مجروحم زد

پدر خوبم هر کجای زندگی ام چشم میگردانم خاطرات خوبت مهربانیها و فداکاریهایت را میبینم دلم بیشتر از همیشه برایت تنگ است .....

متن شماره دو

این روزا که همه جا صحبت شب یلدا و دورهم جمع شدنه بیشتر از هروقت دیگه ای هوای بابای مهربونم رو کردم ولی ازونجاییکه خیلی هم دست نوشته های جالبی ندام از دوست گلم سیما جون خواهش کردم یه متن خوشدل واسم بنویسه که خداییش اونم کم نذاشت وهمه احساس منو فهمید با این متن :

دلتنگم اما نه ازاین دلتنگی های کوچه بازاری نه از انهایی که یک روز عاشقند و بی قرار و یک روز فارغند و برقرار دلتنگم شبیه همان روز هایی که کمی دیر می امدی و من تند تند تا سر کوچه میرفتم و برمیگشتم هنوز هم ان گوشه خانه بوی تنت را دارد همان جایی که اغوشت مال من بود و موهاییم در دستان تو میرقصیدند اما رفتی و مهر یتیمی به پیشانی ام زدی و مرا اواره گورستان خاطرات کردی

راستی بابای خوبم مهربونم دلت برای دخترت تنگ شده ؟؟

راستی بابا خیلی دوستت دارم

متن شماره سه (شعر)

خسته از روزهای شور وشکر

می زند پر خزان به سال دگر

تلخ تلخ است کام من به خدا

آخرین روزهای ماه صفر

بغض سختی گرفته راه گلو

اولین چلۀ بدون پدر

دوستان گرم شادمانی ومن

سوگوارم ،حزین،شکسته کمر

ملتهب می شود هوای دلم

بین مائی ونیست از تو اثر

بچه ها جمع وفال حافظِ من

می کند پُر بساطِ خون جگر

کاش می شد دوبار شکوه کنی

شب یلدا تو هندوانه نخر...

خواب دیدم که رفته ای به بهشت

راستی از خدا بگو چه خبر؟؟؟؟