شب یلدا ۲۰۱۷ ۲۱ دسامبر

شب یلدا ۲۰۱۷ | کمتر از یک هفته به آخرین شب پاییز باقی مانده است.
در زیر تاریخ دقیق این شب را به میلادی و شمسی و قمری برای شما آورده ایم.

خیلی از فارسی زبانان و ایرانی ها ممکن است در کشوری جز ایران زندگی می کنند و از تقویمی جز تقویم شمسی ، استفاده می کنند.

در زیر برای راحتی همه این عزیزان تاریخ شب یلدا را به میلادی و شمسی و قمری آورده ایم.

شب یلدا در تقویم میلادی سال ۲۰۱۷ :

پنجشنبه ۲۱ دسامبر

شب یلدا در تقویم شمسی سال ۱۳۹۶ :

پنجشنبه ۳۰ آذر

شب یلدا در تقویم قمری سال ۱۴۳۹ :

پنجشنبه ۲ ربیع الثانی