شب یلدا ۲۰۱۷ | ۲۱ دسامبر

شب یلدا ۲۰۱۷ | کمتر از یک هفته به آخرین شب پاییز باقی مانده است. در زیر تاریخ دقیق این شب را به میلادی و شمسی و قمری برای شما آورده ایم.

خیلی از فارسی زبانان و ایرانی ها ممکن است در کشوری جز ایران زندگی می کنند و از تقویمی جز تقویم شمسی ، استفاده می کنند. در زیر برای راحتی همه این عزیزان تاریخ شب یلدا را به میلادی و شمسی و قمری آورده ایم. شب یلدا در تقویم میلادی سال ۲۰۱۷ : پنجشنبه ۲۱ دسامبر شب یلدا در تقویم شمسی سال ۱۳۹۶ : پنجشنبه ۳۰ آذر شب یلدا در تقویم قمری سال ۱۴۳۹ : پنجشنبه ۲ ربیع الثانی