انشا در مورد عینک

انشا در مورد عینک | متن زیر یک نوشته ی زیبا درمورد عینک است و ماجرای عینکی شدن یکی از دانش آموزان کلاس و اتفاقاتی که برایش می افتد.

همه ما عاشق عینک خانم معلم علوممان شدیم، درست از همان روز که او برای اولین بار وارد کلاس شد. به خصوص من، از همان اول محو فرم آبی و شیشه هایی شدم که زیر نور آفتاب تیره تر به نظر می رسیدند.
به خودمان حق می دادیم چون عینک جوری روی صورت خانم معلم نشسته بود که انگار جزئی از صورتش شده بود، با آن پوست مهتابی و لبهای سرخ و بینی قلمی ای که داشت، انگار عینک او را از سرزمین دیگری به اینجا آورده بود. حرف که می زد من غرق نگاه به عینک، در آن قاب زیبای صورت می شدم.
او هم می فهمید، به من نزدیک می شد، کنار میز سوم می ایستاد، چند لحظه مکث می کرد، چشم در چشم من؛ اما من فقط در تاریکی تخیل، عینک فرم آبی با شیشه های سیاه، بینی قلمی و لب های سرخ را می دیدم که انگار همه کنار هم نقاشی شده بودند…بعد از کلاس علوم درباره عینک خانم معلم صحبت می کردیم و تمام خواسته من در آن روزها این بود که من هم عینکی باشم مثل خانم معلم علوممان.
عینکی که در خیالاتم به چشم می زدم درست همان بود؛ فرم آبی با شیشه های تیره زیر نور آفتاب.روزها می گذشت و بچه ها کمتر درباره خانم معلم و عینک آبی صحبت می کردند؛ اما من تمام پرسش ها و چالش هایم این شده بود که چه طور چشم ها ضعیف می شوند و این سوال را از همه ی عینکی ها و بی عینک ها می پرسیدم.
هم کلاسی هایم هر کدام چیزی می گفتند؛ یکی می گفت: “اگر به خورشید خیره نگاه کنی، نور، چشم را ضعیف می کند.” دیگری می گفت: “اگر زیاد به تلویزیون نزدیک باشی.” یکی از آنها ماجرای ضعیف شدن چشم برادرش را تعریف کرد که چه طور یکهو چشمهاش درد گرفته و بعد قرمز شده، با سردرد شدید. یه روز با پدرش رفت دکتر وقتی برگشتند یک عینک با شیشه های گرد بزرگ روی چشمهاش بود.
این را که گفت چیزی در ذهنم جرقه زد…از همان روز سردردهای تصنعی من شروع شد، به خورشید خیره می شدم و به هر بهانه ای چشم هایم را می مالیدم با این کار احساس سوزش ودردی که وانمود می کردم واقعی تر به نظر می رسید. تا اینکه مادر بالاخره تشخیص داد این سردردهای من طبیعی نیست و با توضیحاتی که از علائم عینکی ها دادم و مثال هایی که زدم به آنها فهماندم که من نیاز به چشم پزشک دارم.
مطب چشم پزشکی جایی بود دور از خانه ما، طبقه سوم یک ساختمان قدیمی. بیمار من بودم و پسری هم سن و سال من. او با مادرش آمده بود و من با پدر. کسی هم داخل اتاق دکتر بود، بعد از او نوبت پسر بود.
من به این فکر می کردم که دکتر حتما می فهمد… بالاخره نوبت من شد. علامتهای E انگلیسی را دقیق و واضح می دیدم، حتی ریزترینشان را، در هر جهتی که بودند. مانده بودم که چرا این همه تمرین برای ضعف چشم هیچ تاثیری روی دید من نداشته! دکتر به علامت ها اشاره می کرد و من درست جواب می دادم تا اینکه رسیدیم به کوچکترین E ها. باید کاری می کردم. دکتر اشاره کرد؛ E به سمت بالا بود و من عمداً به پایین اشاره کردم.
چندتایی را همینطور درست و غلط جواب دادم. دکتر معاینه هم کرد و نسخه نوشت… در عینک فروشی من به دنبال عینک فرم آبی می گشتم با شیشه های سیاه و هیچ توجهی به اطراف نداشتم، پدر هم از من نپرسید، فقط چند عینک را روی چشمم گذاشت. چانه ام را بالا گرفت و با دقت به صورتم نگاه کرد.
من انقدر غرق خیالات خودم بودم که فکر می کردم همه می دانند چه عینکی باید داشته باشم… چند روز بعد به خانه آمد همراه عینک من، خودش انتخاب کرده بود، قاب را باز کرد من بهت زده فقط نگاه می کردم، نه از فرم آبی خبری بود و نه از شیشه دودی…رنگ فرمش سیاه بود و شیشه اش معمولی با نمره ی بیست و پنج صدم.