ضرب المثل در مورد شب یلدا

ضرب المثل در مورد شب یلدا | در متن کوتاه زیر به شرح یکی از ابیاتی که به عنوان ضرب المثل شب یلدا به کار می رود اشاره کنیم.

شب یلدا شبی است که همه ی خانواده های ایرانی آنرا جشن می گیرند و حافظ می خوانند ، آنرا با شعر و ادبیات سرزمینشان گره می زنند.در این متن میخواهیم به یک مصرع از یکی از غزل های سعدی شاعر بزرگ ایرانی اشاره کنیم.
سعدی غزلی دارد به شرح زیر ؛

زهی رفیق که با چون تو سروبالاییست
که از خدای بر او نعمتی و آلاییست
هر آن که با تو دمی یافتست در همه عمر
نیافتست اگرش بعد از آن تمناییست
هر آن که رای تو معلوم کرد و دیگربار
برای خود نفسی می زند نه بس راییست
نه عاشقست که هر ساعتش نظر به کسی
نه عارفست که هر روز خاطرش جاییست
مرا و یاد تو بگذار و کنج تنهایی
که هر که با تو به خلوت بود نه تنهاییست
به اختیار شکیبایی از تو نتوان بود
به اضطرار توان بود اگر شکیباییست
نظر به روی تو هر بامداد نوروزیست
شب فراق تو هر شب که هست یلداییست
خلاص بخش خدایا همه اسیران را
مگر کسی که اسیر کمند زیباییست
حکیم بین که برآورد سر به شیدایی
حکیم را که دل از دست رفت شیداییست
ولیک عذر توان گفت پای سعدی را
در این لجم چو فروشد نه اولین پاییست

در یکی از ابیات آن به شب یلدا اشاره شده است:
نظر به روی تو هر بامداد نوروزیست
شب فراق تو هر شب که هست یلداییست

که در اینجا شاعر بلندی شب یلدا را وجه تشبیه قرار داده است و اشاره می کند به طولانی بودن فراقش از یار و معشوقه اش.