رنگ سال | کمپانی رنگ پنتون

رنگ سال | در متن زیر به انتخاب رنگ سال از طرف کمپانی پنتون اشاره شده است.

پنتون رنگ سال ۲۰۱۸ را معرفی کرد:

ماورای بنفش با کد TCX 3838-18

ماورای بنفش به شکلی اصیل، نبوغ آمیز و خیال انگیز ما را به آینده مرتبط می کند.
این رنگ معمایی از زمانه غیرقابل پیشگویی و تغییرپذیر سخن می گوید. در ازای پیچیدگی هایی که ۲۰۱۷ به همراه داشت، احتمالاتی که در ۲۰۱۸ انتظارمان را می کشند بی نهایت اند.
این رنگ همچنین یادآور رازهای کیهان است و کشف هایی که جهان همچنان باید به آن ها دست پیدا کند. رنگی که به تک تک افراد شجاعت می دهد تا روزنه خلاقیت های کشف نشده را آشکار سازند و اثر خود را بر جهان باقی بگذارند.
"لئاتریس آیشمن، مدیر اجرایی موسسه رنگ پنتون می گوید: "ما در زمانه ای زندگی می کنیم که نیازمند خلاقیت و تخیل است. چنین خلاقیتی است که با پنتون 3838-18 یکی می شود. یک بنفش با مایه آبی که توجه و پتانسیل ما را به سطحی بالاتر می برد."

لوری پرسمن، مدیر پنتون نوشته است: "این حقیقتا بازتابی است از چیزی که در جهان امروز بدان نیاز داریم."