ارزش های والای انسانی چیست؟

امام علی (ع)در این حکمت ها به موضوعات اخلاقی،معنوی، تربیتی، نظامی، سیاسی و علمی می پردازند

.

حکمت 81نهج البلاغه:

ارزش هرکس به مقدار توانایی و تخصص او است.

حکمت 82نهج البلاغه:

شما را به پنج چیز سفارش می کنم که اگر برای آن ها شتران را پر شتاب برانید و رنج سفر را تحمل کنید سزاوار است : کسی از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد، و جز از گناه خود نترسد، و اگر از یکی سؤال کردند و نمی داند ، شرم نکند و بگوید نمی دانم و کسی در آموختن آنچه نمی داند شرم نکند و بر شما باد به شکیبایی که شکیبایی ، ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایی چونان بدن بی سر ، ارزشی ندارد.

حکمت 83نهج البلاغه:

امام به شخصی که در ستایش افراط کرد و آنچه در دل داشت نگفت، می فرماید:من کمتر از آنم که بر زبا آوردی و بیشتر از آنم که در دل داری.

حکمت 84نهج البلاغه:

باقیماندگان شمشیر و جنگ شماره شان با دوام تر و فرزندانشان بیشتر است.

حکمت 85نهج البلاغه:

کسی که از گفتن نمی دانم روی گردان است.به هلاکت و نابودی می رسد