آیا عظیم قیچی ساز را میشناسید؟

عظیم قیچی ساز تنها کوهنورد ایرانی است که توانسته است به تمام قله های هشت هزار متری جهان صعود کند. قیچی ساز متولد تبریز است. وی که کوه نوردی را به صورت حرفه ای از سال 1379 آغاز کرده، تا کنون دوبار فاتح قله اورست بوده است

عظیم قیچی ساز نخستین بار در سن 24 سالگی موفق به اولین صعود خود به اورست شد. او از سال 1384 شروع حمله به قله های 4 هزار متری را آغاز کرد و توانست در آخرین مرحله از صعود های اینگونه خود در 29 اردیبهشت سال 96 آخرین قله از مجموعه 14 قله هشت هزار متری در جهان را فتح کند.

عظیم قیچی ساز در این روز با فتح قله "لهوتسه" به عنوان ۳۷مین کوهنورد به عضویت باشگاه هشت هزارمتری ها درآمد.

در بین کوهنوردان صعودکننده به هشت هزار متری ها، تنها ۱۶ نفر در جهان موفق به صعود به همه ۱۴ قلهٔ بالای ۸۰۰۰ متر بدون اکسیژن شده بودند و عظیم قیچی ساز توانست نام خود را به عنوان هفدهمین کوهنورد در این فهرست به ثبت برساند.