رای ما در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران را میسازد

فردا باز هم روز انتخاب و مشارکت در دو انتخابات بسیار مهم در کشور است و به طورحتم، حتی یک رأی شهروندان در ساختن آینده ایران، مؤثر و مفید خواهد بود. به دلایل بسیاری، رأی فردا بیش از زمان های دیگر، در آینده دور و نزدیک ما، خود را نشان خواهد داد.

میراث گران بهای امام(ره) برای فرهنگ ملت تا سالیان سال، صندوق رأی و انتخابات است. امن ترین و آزادترین راه برای اینکه انسان نظر خود را اعلام کند، نوشتن نام نامزد موردعلاقه روی برگه های رأی است. دوران اصلاحات به عنوان یک دوران طلایی در ایران و در سطح بین الملل، مرهون حضور شاداب و مأیوس نشدن مردم در سال ٧٦ بود. مردم از اینکه حمایت ها و پشتیبانی های مختلف از یک نامزد خاص صورت گرفت، دل آشوب نشدند و آرام و مطمئن، حماسه ساختند. نبود انسجام در نیروهای سیاسی تحول خواه و البته کم توجهی مردم به خطر پیش رو هم عامل ایجاد دولت های نهم و دهم در کشور بود؛ تجربه ای که مردم هشت سال بعد و در انتخابات ٩٢ از آن استفاده کرده و به میدان آمدند تا تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مهمی را رقم بزنند. رفتارهای تخریبی به ویژه در ماه های اخیر نشان از عصبانیت برخی جریان ها از نقش آفرینی و نظر اکثریت جامعه دارد. عده ای با تمام امکانات به دنبال این هستند که اعلام کنند در ایران هیچ کار مثبت و مؤثری صورت نگرفته است تا مردم را به انفعال کشانده و در یک انتخابات سرد با مشارکت حداقلی، آنچه می خواهند را عملی کنند.

بهترین پاسخ به آنها، حضور همه ایرانیان پای صندوق رأی است. مردم می دانند که جریان خطرناکی می خواهد کشور را به سمت وسویی ببرد که سرنوشت ما و فرزندانمان را شبیه برخی کشورهای همسایه کند؛ بهترین فرصت، روز جمعه پای صندوق رأی است تا نشان دهیم برای ما کارآمدی، توسعه و اصلاحات بسیار مهم تر از ماجراجویی و درشت زبانی است. همه می دانیم آرایش ساختار رسمی در ایران چگونه است و از دخالت های بیرونی در کار دستگاه اجرائی مطلعیم، اما در همه جای دنیا، نهادها و سازمان های دیگری هم وجود دارند که دارای قدرت هستند و همه چیز در اختیار دولت نیست، اما همان مثال دولت اصلاحات، دولت یازدهم و دولت احمدی نژاد نشان می دهد دولت ها و رئیس جمهور تا چه اندازه می توانند در سعادت و توسعه ایران یا خدای ناکرده در نابسامانی امور، تأثیر بگذارند. فضای مطبوعات، احزاب، دانشگاه ها، اقتصاد با تلاش رئیس جمهور و وزرا می تواند تغییر کند و حوزه های فرهنگی، آموزشی، سیاسی، ارتباط با دنیا با زبان دیپلماسی، نفی خشونت، قانون گرایی و... تقویت یا تضعیف شود. فردا هر یک از ما می توانیم، خشتی بر دیوار توسعه ایران بگذاریم.

محمدتقی فاضل میبدی