پیامبر اسلام در مورد ماه رمضان چه فرموده اند؟

ماه رمضان نهمین ماه قمری است که در آن روزه به مسلمانان واجب شده و ماه مبارکی محسوب می گردد زیرا گفته می شود که قرآن در این ماه نازل گشته.

پیامبر گرامی(ص) نیز درباره ماه رمضان می فرماید: «ای مردم، ماه خدا بابرکت و رحمت و مغفرت به شما روی آورد، ماهی که نزد خدا از همه ماه ها برتر و روزهایش بر همه روزها و شب هایش بر همه شب ها و ساعاتش بر همه ساعات برتر است، ماهی است که شما در آن به میهمانی خدا دعوت شده و مورد لطف او قرارگرفته اید، نفس های شما در آن تسبیح و خوابتان در آن عبادات، عملتان در آن مقبول و دعایتان در آن مستجاب است.»

فروغ بیداری
روزیاتو
http://rooziato.com