چطور سپاسگزاری را به کودکان بیاموزیم؟

آیا از خودخواهی، حسادت و جروبحث های کودکتان خسته شده اید؟ کودکان به طور طبیعی خودخواه و خودمحور هستند، اما با آموختن این موضوع به آنان که باید سپاسگزار چیزهایی که دارند، باشند، می توانید از خودخواهیشان بکاهید. رعایت این نکات برای رسیدن به این هدف به شما کمک می کند

کودکان را با دادن چیزی به او غافلگیر کنید (از قرار دادن او در برابر گزینه های بیش ازحد خودداری کنید). این غافلگیری باعث می شود که کودک چیزی را که به او می دهید به عنوان هدیه در نظر بگیرد، نه چیزی که مستحق دریافت آن بوده است. روبرو بودن با گزینه های بیش ازحد زیاد احساس ناراحتی و محرومیت ایجاد می کند- فرد همیشه با این موضوع اشتغال فکری پیدا می کند که می توانست چیزی بهتر داشته باشید.

- ماجراهایی از سوابق خانواده تان و سختی هایی که تحمل کرده اند و تلاش هایی که برای رسیدن به موقعیت فعلی شان انجام داده اند، برای فرزندتان تعریف کنید.

- کودکان را تشویق کنید تا به افرادی که کمک کنند که از این کار خوشحال می شوند. فردی را در اطرافیان پیدا کنید که کودکتان به طور مرتب به او کمک کند، برای مثال حمل کردن سبد خرید یک زن سالمند در همسایگی تان.

- به کودکتان بیاموزید از دیگران تشکر کند. با بیان سپاسگزاری خود از دیگران سرمشقی برای کودکتان باشید.

- به کودکتان لذت بخشش به دیگران را نشان دهید.

- با تعیین کردن وظایفی روزانه که متناسب با سن کودک باشد، پذیرفتن مسئولیت را به او بیاموزید.

- مراقبت تأثیرگذاری آگهی ها و تبلیغات رسانه ای که مادی گرایی را در کودک ترغیب می کنند، باشید. این تبلیغات رسانه ای کودک را به دام بازاریابان می اندازند و باعث می شوند او همیشه احساس محرومیت و ناقص بودن کند.