راه های محاسبه حقوق بازنشستگی چگونه است؟

هر سال افزایش حقوق های سالیانه توسط شورای عالی کار، مجلس یا هیات دولت تصویب و اعلام می شود اگر بیمه شده ای افزایشی بیش از آن داشته باشد مبنای محاسبه 5 سال خواهد بود.

برای بیمه شده ای که برای بازنشستگی از طرف سازمان تامین اجتماعی میانگین حقوق 5 سال آخر در نظر گرفته شده باشد ودر این 5 سال یک سال ونیم وسط آن از بیمه بیکاری استفاده کرده باشد روش محاسبه حقوق بازنشستگی به چه صورت خواهد بود؟شرایط لازم تایید افزایش حقوق ناشی از ارتقای شغلی بیشتر از افزایش سالیانه مصوب شورای عالی کار برای بیمه شده ای که در 2 سال آخر قبل از بازنشستگی می باشد چیست؟

در این زمینه ،روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: میانگین 5 سال یعنی 60 ماه حقوق مبنای کسر حق بیمه که ممکن است مقرری بیمه بیکاری نیز شامل آن باشد مبنای تعیین مستمری بازنشستگی قرار می گیرد.هر سال افزایش حقوق های سالیانه توسط شورای عالی کار، مجلس یا هیات دولت تصویب و اعلام می شود اگر بیمه شده ای افزایشی بیش از آن داشته باشد مبنای محاسبه 5 سال خواهد بود.

مورد شما باید بررسی شود زیرا محاسبه مستمری با میانگین 5 سال آخر یک استثناست و نباید به عنوان رویه بکار گرفته شود و دلایل این اقدام باید کاملا واضح باشد. به هر حال امکان طرح موضوع در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

تیتر شهر