درباره پدیده مرگبار کاروشی ژاپنی چه می دانید؟

کاروشی ژاپنی پدیده ای است در کشور ژاپن که کارمندان به دلیل کار زیاد و از خستگی ناشی از کار می میرند!

این صحنه ها در امامن عمومی ژاپن مخصوصا قطاره های شهری برای همه عادی است، خستگی از کار مفرط در حد بیهوشی! اما این آخر خط نیست، گاهی ژاپنی ها از فرط کار زیاد می میرند و آنها برای این حالت اصطلاح خاصی به نام کاروشی دارند، در این کشور سالانه حدود 2000 مرگ ناشی از کار زیاد ثبت می شود.
یکی از کارمندان ژاپنی می گوید:بیشتر کارمندان عادت دارند، حتی بعد از تمام شدن ساعت کاری هم به خاطر تعهد کاری و هم برای مسائل مالی برای اضافه کاری در محل کار خود می مانند.

در حالی که کارشناسان یکی از علتهای تبدیل این کشور کوچ به یکی از اقتصاد های بزرگ جهان را همین فرهنگ کار ژاپنی ها می دانند اما حالا مسئولان می خواهند کمی از این فشار کاری بردارند. دولت طرحی به نام جمعه پاداش را پیشنهاد کرده که اقلا کارمندان آخرین جمعه هر ماه را ساعت 3 بعد ازظهر به خانه بروند...

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان