آیا دید و بازدیدهای فامیلی تعطیلات را خراب می کند؟

برای دسته ای از افراد، دیدوبازدید عید و مهمانی های خانوادگی عذابی است که هرطور شده باید از آن فرار کرد. تمارض، قرارهای دوستانه و مسافرت راه های دورزدن این عذاب الیم است.

برای دسته ای از افراد، دیدوبازدید عید و مهمانی های خانوادگی عذابی است که هرطور شده باید از آن فرار کرد. تمارض، قرارهای دوستانه و مسافرتْ راه های دورزدن این عذاب الیم است. در مقابل، برای عده ای دیگر تعطیلات فقط وفقط با درکنار هم بودن و جمع های فامیلی معنا پیدا می کند و این آداب ورسوم خانوادگی است که می تواند از خراب شدن تعطیلات جلوگیری کند. پژوهشی جدید در این زمینه به نتایج جالبی رسیده است.بعضی از آدم ها در تعطیلات به خانه می روند، فقط به امید اینکه از این دورۀ زمانی جان سالم به در ببرند. آن ها می خواهند تماماً در تلفن همراه یا مثلاً فوتبال غرق شوند تا از بگومگو با فامیل ها دور باشند. اما تحقیق حاضر می گوید که این تصورْ اشتباه است. آداب ورسوم خانوادگی، از هر نوعی که باشد، می تواند از خراب شدن تعطیلات جلوگیری کند و می ارزد که تلاش کنیم خانواده را دور هم جمع کنیم.

در سلسله تحقیقاتی که درژورنال ای.سی.آر۱ چاپ شد، صدها تَن از کاربران اینترنت آداب ورسومی را توصیف کردند که با خانواده شان در طول کریسمس، اولین روز سال و عیدِ پاک انجام داده بودند: از تزئین درخت گرفته تا پیداکردن تخم مرغ های رنگی. آن هایی که می گفتند آداب و رسومِ دسته جمعی را انجام داده اند، در مقایسه با آن هایی که انجام نداده بودند، به خانواده هایشان بیشتر احساس نزدیکی می کردند. این حسْ تعطیلات را برایشان شیرین تر و بالطبع لذت بخش تر کرده بود. جالب تر از همه اینکه، نوع مراسمی که تعریف می کردند هیچ ربط مستقیمی به لذت بردن نداشت، مثل خوردن غذایی خاص با خانواده، آداب دینی یا مراسم بال دراپ۲ در میدان تایم. اما تعداد دفعات انجام این کارها ربط مستقیمی به لذت داشت. ظاهراً انجام این آداب و رسوم همراه با خانواده تعطیلات را بهبود می دهد: هرچه شرکت در مراسم بیشتر، شادی و خوش حالی بیشتر.

این تحقیق تنها می توانست همبستگیِ پاسخ شرکت کنندگان را محاسبه کند، ولی جهت علّی دو پدیده را مشخص نمی کرد: آیا آداب و رسومْ لذت تعطیلات را بیشتر می کند یا اینکه [برعکسْ] کسانی که از تعطیلات لذت می برند ترجیح می دهند مراسم بیشتری اجرا کنند؟ بااین حال، امتیازی که افراد پس از توصیف مراسم ها به لذتشان می دادند بیشتر از زمانی بود که امتیازدهی را قبل از توصیف مراسم ها انجام می دادند. این نکته نشان می دهد که حتی فکرکردن به آن مراسم ها نیز تجربۀ فرد را خوشایندتر می کند.

اوول سیزر۳، محقق مدرسۀ بازرگانی هاروارد و نویسندۀ اصلی مقاله می گوید: «این مراسم، هرچه باشد و هرچقدر کم و کوچک به چشم بیاید، به انسان ها کمک می کند تا واقعاً به یکدیگر نزدیک تر شوند.» او ادامه می دهد: «ما نمی دانیم چرا برخی مراسم ها را انجام می دهیم، اما [می دانیم] واقعاً موثرند.»

کاتلین ووس۴، روان شناس دانشگاه مینه سوتا و یکی از همکاران سیزر در این مطالعه، معتقد است که این آداب و رسوم می توانند «راه های کوچک و ظریفی» را پیش پا بگذارند تا افراد بتوانند تجربه ای مشترک داشته باشند، بدون اینکه احساس کنند در موقعیتی مصنوعی یا اجباری قرار گرفته اند. او این امر را با «ترفندهای خیلی گل درشت» مقایسه می کند، مثل اینکه بگوییم: «آهای! بیایید همگی دور میز شام جمع شویم و منچ بازی کنیم». به تعبیر او، این ترفندها «به احتمال زیاد ثمر نمی دهند».