10 قدم دور از اضطراب

برای همه ما مهم است که بتوانیم بر نگرانی ها غلبه و یا از آن جلوگیری کنیم‎

برای همه انسان ها، این یک امر طبیعی است که در زندگی خود بر سر مسایل گوناگون دچار نگرانی شوند. و برای همه ما مهم است که بتوانیم بر این نگرانی غلبه و یا از آن جلوگیری کنیم.10 قدم زیر می توانند به ما کمک کنند که نگرانی ها را از خودمان دور کنیم:قدم اول: نگرانی را به تنهایی تحمل نکنید.

با یک نفر - قابل اعتماد - راجع به مسایلتان حرف بزنید. این به شما کمک می کند که مسایلتان را از یک منظر دیگر نیز بررسی کرده و آن ها را در یک مسیر صحیح قرار دهید.قدم دوم: واقعیات را پیدا کنید.

دریابید که آیا نگرانیتان پایه و اساسی دارد یا خیر. لیست آن چیزهایی که نگرانتان می کنند را بنویسید. این کار به شما کمک می کند که معضلات واقعیتان را تفکیک و شناسایی کنید.قدم سوم: اقدام کنید.

وقت یا انرژی تان را برای نگرانی بودن هدر ندهید. بلکه با مسایل مواجه شوید و آن ها را از بین ببرید. دوری کردن (فرار کردن) از مصایب و سختی ها نه تنها آرامش ایجاد نمی کند، بلکه، در بلندمدت، باعث استرس بیشتر خواهد شد.قدم چهارم: از بدن خود مراقبت کنید.

همیشه غذاهای سالم بخورید، خواب کافی و تمرینات ورزشی داشته باشید. تمرینات ورزشی باعث آرامش عضلات و استراحت بدن می شوند. مراقبت از جسم، به تنهایی، از فشار نمی کاهد بلکه باعث به دست آمدن انرژی بیشتر جهت مواجه شدن با مسایل خواهد بود.

قدم پنجم: در لحظه زندگی کنید.

هرگز نگران آن چه که در آینده رخ خواهد داد، و یا چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، نباشید. بنابراین، فقط روی حال حاضر تمرکز کنید.قدم ششم: مثبت باشید.

همیشه به جای چنبره زدن بر افکار منفی، بر جنبه مثبت همه چیز تمرکز کنید. به اضافه، خوش خلقی را نیز در خود افزایش دهید.قدم هفتم: برای مدت هر چند کوتاه، نگرانی ها را به کناری بگذارید.

جهت تفکر دقیق به خود مسایل، و در نهایت رسیدن به راه حل مناسب و خالی کردن ذهن از اضطراب، برای مدت هر چند کوتاه، نگرانی ها را به کناری بگذارید.قدم هشتم: خود را سرگرم کنید.

فعالیت زیاد یکی از راه های علاج نگرانی است. سرگرم نگه داشتن خود، اجازه ورود افکار منفی به ذهن را نمی دهد.قدم نهم: از خود درمانی پرهیز کنید.

به استفاده از داروهای غیرضروری، سیگار و الکل متوسل نشوید. در صورت نیاز، از افراد متخصص کمک بگیرید.قدم دهم: نعمات و مواهب خود را شمارش کنید.

با تفکر بر روی مزایای خود، باعث کاهش حس نگرانی، و در نتیجه، آغاز احساس آرامش خواهید شد.