۹ باور افراد موفق

اعتقادات ما مقدم بر افکارمان هستند. افکارمان جلوتر از کارهایمان است. اعمال ما راه و مقصد زندگی‌مان را مشخص می‌کنند. پس همه‌چیز از باورهای ما آغاز می‌شود.

زمان‌بندی صحیح همه‌چیز استافراد موفق نیز زمان‌بندی درست را دوست دارند، مانند همه‌ی افراد دیگر. اما آن‌ها می‌دانند که زمان‌بندی مناسب همه‌چیز نیست. تنها چیزی که زمان‌بندی برای شما دارد یک مرز است – همه‌ی کارها باید انجام شوند و افراد موفق گاه ممکن است برنامه‌ی زمانی خود را تغییر دهند. آن‌ها سعی می‌کنند در هر زمان با توجه به امکاناتی که دارند کارهایی که امکان‌پذیر است را انجام دهند.


آهستگی و پیوستگی شما را برنده می‌کندشاید این موضوع در داستان خرگوش و لاک پشت درست باشد اما واقعیت این نیست. افراد موفق می‌دانند که آهسته و پیوسته بودن به‌ندرت در رقابت برنده است زیرا افراد باهوش دیگری نیز در دنیا هستند که همان مسیر را می‌روند و به حد کافی ذکاوت و سرعت دارند. افراد موفق بدون اینکه کورکورانه این منطق ناقص را بپذیرند از آن می‌گذرند.


درخواست کمک نشانه‌ی ضعف است

افراد موفق می‌دانند نقاط قدرتی دارند و همچنین متوجه‌اند که گاه نیاز به دریافت کمک وجود دارد. بخش خوب این است که آن‌ها برای انجام یک کار مفید از درخواست کمک از دیگران نمی‌ترسند.


برای داشتن احترام باید درست بگویند

افراد موفق ممکن است نظری داشته باشند اما ادعا نمی‌کنند که نظر آن‌ها تنها نظر درست است. عزت‌نفس آن‌ها تا حدی زیاد است که اگر اشتباهی مرتکب شوند همان ابتدا آن را می‌پذیرند.


منتظر جبران کردن کارهایشان هستند


افراد موفق به انسان‌های دیگر زیاد کمک می‌کنند. تنها درصد کمی از آن‌ها هستند که توقع دارند کارشان به طریقی جبران شود.


جبران لطف دیگران

باوجودی که افراد موفق از دیگران انتظار ندارند که کارهای آن‌ها را جبران کنند اما خودشان بسیار متعهدند که برای هرکس که هم‌فکری و کمکی در زندگی آن‌ها داشته است به‌گونه‌ای کارش را جبران کنند – با چیزهایی مانند زمان، انرژی، پول، هم‌فکری و حتی بینش -


منتظر شانس نمی‌مانندافراد موفق منتظر نمی‌مانند شانس به آن‌ها رو بیاورد تا به موفقیت برسند. آن‌ها به این جمله‌ی قدیمی اعتقاددارند : " شانس زمانی می‌آید که تلاش‌های ما به فرصت‌ها می‌رسند "


شانس وجود ندارد

افراد موفق وجود شانس را رد نمی‌کنند. آن‌ها زمانی که با شانس درجایی به موفقیت می‌رسند از تأثیر شانس آگاه‌اند و آن را باور دارند. این افراد برای موفقیت‌هایی که همراه با شانس بوده است یک اعتبار بی‌دلیل برای خود قائل نمی‌شوند.


آن‌ها مسیر را می‌سازندافراد موفق تلاش می‌کنند تا به یک هدف و مقصد بامعنا برسند. موفقیت یا دستاوردهایی که به آن افتخار می‌کنند خوب است اما برای آن‌ها این موفقیت‌ها تنها بخشی از مسیر حرکتشان است و نه چیزی بیشتر. مهم هدف است.