۱۰ عادت صبحگاهی افراد موفق

آیا دوست دارید برای خود یک روال صبحگاهی درست کنید که مسیری به سمت موفقیتتان باشد؟ در اینجا برخی از عادات افراد موفق آورده شده است که می‌توانید آن را به موفقیت خود نسبت دهید.

کارهای مهم را زود انجام می‌دهنددر ابتدای صبح که هنوز تمرکز و قدرت ذهنی شما زیاد است کارهای مهم خود را انجام دهید. با گذشتن روز برای خود تصمیم‌های ساده‌تر گرفته و کارهای ساده‌تری را انجام دهید.


برای خود اولویت‌های جدی قرار می‌دهنداولویت‌ها چیزهایی هستند که ما در طول روز روی آن‌ها تمرکز می‌کنیم. همیشه روز خود را با نگاه در آینه شروع کرده و از خود بپرسید " اگر امروز آخرین روز عمر من باشد دوست دارم چه‌کاری انجام دهم؟" روز خود را با ارزیابی چیزهایی که برای شما اهمیت دارند شروع کنید.


آن‌ها روزشان را باهدفی که در ذهن دارند شروع می‌کنندجالب‌توجه است که افراد بسیاری هدفی ندارند و از اینکه به‌جایی نمی‌رسند تعجب می‌کنند. اگر می‌خواهید مشخص کنید در پایان روز می‌خواهید به کجا برسید می‌توانید تصمیم بگیرید چه چیزهایی در راه رسیدن به هدف شما اهمیت دارند. بهترین اهداف کوتاه‌مدت در کنار خود یک هدف بلندمدت نیز به همراه دارند.


روز خود را با کارهایی شروع می‌کنند که روز قبل مشخص کرده‌انددر پایان روز کارهای روز بعد خود را بنویسید. این یعنی زمانی که روز شروع می‌شود می‌دانید از کجا شروع کنید. با مشخص کردن کارهای آینده‌ی خود در پایان روز می‌توانید روز بعد خود را با انرژی شروع کنید.


آن‌ها یک روتین صبحگاهی دارندبدن انسان برای سازمان یافتن ساخته‌شده است. این امر روی چرخه‌ی بیولوژیکی ما اثر دارد. اگر برنامه‌ی صبحگاهی شما ساختاریافته باشد بدن و ذهن بهتر عمل می‌کنند و بدون هدف سرگردان نمی‌مانید. مثلاً برای خود هر روز یک فنجان چای و کمی ورزش مشخص کنید. این کار به افراد موفق کمک می‌کند تا بتوانند برای باقی‌مانده‌ی روز خود تصمیم‌گیری کنند.


زندگی سازمان‌یافته‌ای دارند

همان‌طور که گفته شد یک‌روال صبحگاهی اهمیت خاصی دارد. افراد موفق از این صبح با برنامه به‌عنوان الگویی برای باقی‌مانده‌ی روز خود استفاده می‌کنند. زمانی که حرکت خود را شروع کردید و برنامه‌ای ریختید از آن مانند سوختی برای باقی‌مانده‌ی روز خود استفاده کنید. برنامه‌ریزی و حاصلخیزی دوستان نزدیکی هستند.


ورزش می‌کننددلیل اهمیت ورزش بسیار ساده است. بدن انسان اگر برای ورزش به کار گرفته شود بهترین عملکرد را خواهد داشت. در حقیقت ورزش تنها بدن شما را بهبود نمی‌بخشد بلکه سلامت روحی شما را نیز تقویت می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهند که ورزش اراده‌ی شما را بیشتر می‌کند.


سخت کار می‌کنند اما برای خانواده و تفریح زمان‌دارنداهمیتی ندارد که صبح خود را با چقدر کار گذرانده و چقدر به نتیجه رسیده‌اید. همیشه باید زمانی برای خانواده و استراحت داشته باشید.


مدیتیشن ( تفکر ) دارند


تفکر روشی عالی برای بهبود حال عمومی و باروری شماست. صبح و شب هردو زمان‌هایی عالی برای مدیتیشن هستند. شروع مدیتیشن بسیار ساده است.


از صبح برای الهام و انگیزه گرفتن استفاده می‌کنند


هیچ‌چیز بیشتر از نحوه‌ی شروع روزتان روی باقی‌مانده‌ی آن اثر نمی‌گذارد. روزتان را با کارهایی شروع کنید که برای شما اهمیت دارند و بدین‌وسیله برای باقی روز خود هیجان و انگیزه‌ی کافی داشته باشید. یک روال صبحگاهی خوب سبب پیشرفت شما خواهد شد.