چگونه جرات مندانه رفتار کنیم؟

به عنوان پایه آموزش مهارت های جرات ورزی و ابراز وجود باید بدانیم که تمام انسان ها از حقوق یکسان و برابر برخوردار هستند و باید بتوانند ضمن حفظ ادب و احترام، نظر خود را ابراز کنند و به حقوق خود دست یابند.

به عنوان پایه آموزش مهارت های جرات ورزی و ابراز وجود باید بدانیم که تمام انسان ها از حقوق یکسان و برابر برخوردار هستند و باید بتوانند ضمن حفظ ادب و احترام، نظر خود را ابراز کنند و به حقوق خود دست یابند.
در زیر به بعضی از این حقوق فردی و اجتماعی اشاره می شود :
شما حق دارید با احترام با شما برخورد شود.
شما حق دارید در زندگی خود به صورت مستقل تصمیم بگیرید.
شما حق دارید از دیگران عاقلانه و منطقی توقعاتی داشته باشید.
شما حق دارید درخواست های نامعقول دیگران را بررسی و رد کنید.
شما حق دارید احساسات، نظرات و عقاید خود را بیان کنید.
شما حق دارید اشتباه کنید و مسئوولیت اشتباهات خود را بپذیرید.
شما حق دارید از دیگران بخواهید رفتارهای نامطلوب خود را تغییر دهند.
یک کلید طلایی برای ایجاد ابراز وجود :
خودتان را همان طور که هستید بپذیرید و برای تغییر در کاستی های خود و برای ابراز عقیده خود در یک جمع اطلاعات خود را در مورد موضوع مورد نظر تا آن جا که می توانید کامل کنید و علاوه بر آن، با دیگران ارتباط اجتماعی برقرار کرده و بدانید با هر بار حاضر شدن و رویارویی با جمع می توانید توانمندی خود را بالا ببرید. هرچند ممکن است در ابتدا اشکالاتی وجود داشته باشد اما به مرور این نقایص و کاستی ها برطرف می شود.

غلامحسین ریاحی