مشاهده پشت دیوارها و سطوح به کمک دوربین‌های اشعه تی

همانطور که می‌دانید، نور دارای طیفی از انرژی‌ها است مثل نور قرمز، سبز، مادون قرمز، آبی و...؛ در این میان، قسمتی از این طیف وجود دارد که اگر آن را مهار کنید می‌توانید پشت دیوارها و حتی پوست را مشاهده کرد.

همانطور که می‌دانید، نور دارای طیفی از انرژی‌ها است مثل نور قرمز، سبز، مادون قرمز، آبی و...؛ در این میان، قسمتی از این طیف وجود دارد که اگر آن را مهار کنید می‌توانید پشت دیوارها و حتی پوست را مشاهده کرد. این قسمت از طیف نور، تراهرتز یا اشعه تی (T-ray) نامیده می‌شود که بین مادون قرمز و میکروویو است. شناساگرهای اشعه تی، عموما باید در دماهایی بسیار پایین، حدود منفی ۲۶۹ درجه سانتیگراد، کار کنند که این امر کاربرد آنها را محدود می‌کند. اما اخیرا گروهی از محققان آمریکایی، توانسته‌اند حسگری بسازند که می‌تواند اشعه تی را در دمای اتاق نیز شناسایی کند. این شناساگر از گرافن (صفحه‌ای تک اتمی از اتم‌های کربن) ساخته شده است که می‌تواند در لنز دوربین‌های دید در شب مورد استفاده قرار گیرد.