عبور روبات‌های منعطف از معابر کوچک

به‌طور سنتی، وقتی اسم روبات می‌آید، افراد یک تکه آهنی سخت و بدون انعطاف را تصور می‌کنند که حرکتی بسیار خشک دارد، اما اخیرا، محققان به خانواده جدیدی از روبات‌ها روی آورده‌اند که انعطاف‌پذیری بیشتری دارند.

به‌طور سنتی، وقتی اسم روبات می‌آید، افراد یک تکه آهنی سخت و بدون انعطاف را تصور می‌کنند که حرکتی بسیار خشک دارد، اما اخیرا، محققان به خانواده جدیدی از روبات‌ها روی آورده‌اند که انعطاف‌پذیری بیشتری دارند. آنها تمایل دارند روبات‌هایی بسازند که مشابه هشت پا یا سایر حیوانات منعطف حرکت کنند. این مسیر که «روباتیک نرم» نامیده می‌شود، موفقیت‌هایی را نیز در پی داشته است. مشابه سایر روبات‌ها، این نوع هم با الهام گرفتن از طبیعت می‌خواهد کارهایی را که سایر جانوران انجام می‌دهند به‌طور خستگی ناپذیری تکرار کند. این دسته از روبات‌ها در کنفرانسی بین‌المللی در شیکاگو با حضور محققان از بهترین دانشگاه‌های بین‌المللی معرفی شدند. در این میان، برخی از آنها توانایی عبور از مسیرهای بسیار تنگ را داشتندکه بدن منعطف آنها اجازه می‌داد که از این مسیرها عبور کنند.