واکنش مغز به عضو از دست داده

شاید یکی دیگر از دروغ‌هایی که مغز به انسان می‌گوید، در مواقعی است که عضوی را از دست داده‌ایم.

شاید یکی دیگر از دروغ‌هایی که مغز به انسان می‌گوید، در مواقعی است که عضوی را از دست داده‌ایم. اغلب افرادی که یکی از اعضای بدن خود را از دست داده‌اند، همواره از درد شدیدی که در آن ناحیه احساس می‌کنند رنج می‌برند. این مساله در گذشته به‌عنوان یک مشکل روانی در نظر گرفته می‌شد، اما اکنون متخصصان معتقدند ستون فقرات و مغز مقصر این درد هستند. به عبارت دقیق تر، عصب‌هایی که وظیفه داشتند سیگنال‌ها را به عضو از دست داده شده برسانند دلیل درد هستند که این امر از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در واقع، درست است که هیچ ورودی اطلاعات یا سیگنالی از این عضو به مغز نمی‌رسد، اما این امر دلیل نمی‌شود که مغز هم واکنشی نشان ندهد.