طالع بینی هفته هفته اول مرداد ماه ۱۳۹۳

بزودی از نظر اقتصادی گشایشی در کارتان به وجود می آید. از فرصت استفاده کنید که به نفع خود و خانواده تان است...

متولدین فروردین:

خبر خوشی به شما میرسد که موجب شادی و خوشحالی تان خواهد بود. از نصیحت بزر گترها استفاده کنید و با توکل به خداوند پیش روید. دوستان خوبی دارید؛ قدرشان را بدانید.

متولدین اردیبهشت:

شرایط خوبی دارید، اما تنبلی و راحت طلبی باعث شده است در زندگی از بقیه عقب تر باشید. بهتر است به جای این که در رویا و خیال زندگی عالی و کاملی برای خود بسازید، با کار بیشتر در واقعیت به آن نزدیک شوید.

متولدین خرداد:

زندگی شیرین و دوست داشتنی است، فقط باید نگرش خود را تغییر دهید. چند وقتی است که با خودتان درگیر هستید و نمی توانید تصمیم درستی بگیرید. به جای اینکه گیج شوید و با ناراحتی زندگی کنید، با دید مثبت پیش روید و از تک تک لحظات زندگی لذت ببرید.

متولدین تیر:

بزودی کارهایتان درست می شود و به چیزی که میخواستید، می رسید. اما در این راه از خداوند کمک بگیرید و فراموش نکنید همه چیز به خواست او اتفاق می افتد. بنابراین اگر براحتی به خواسته هایتان نمی رسید، ناراحت نباشید و بدانید خداوند بهترین نتیجه را برای شما میخواهد.

متولدین مرداد:

سفری در پیش دارید که همراه با استراحت میتواند نیروی جدیدی به شما ببخشد. خیلی مثبت اندیش هستید و به دیگران نیز اعتماد می کنید؛ با این که اینها خصلت خوبی به حساب می آید، اما عقل و منطق را نیز از یاد نبرید و همه را دوست ندانید.

متولدین شهریور:

سعی کنید با محبت بیشتری به دنیا و مردم نگاه کنید. این همه نفرت و ناراحتی اول از همه به ضرر خود شماست. مطمئن باشید خداوند هیچ بنده ای را تنها نمیگذارد، پس از او کمک بخواهید و با آرامش بیشتری زندگی را ادامه دهید.

متولدین مهر:

وقتی رفتار دیگران شما را ناراحت می کند، برخورد نامناسبی نشان ندهید. بهترین کار این است که از رفتارهای خوبشان درس بگیرید و رفتارهای بد را نیز تکرار نکنید. شاید شما هم رفتارهای بدی داشته باشید که کسی نمیتواند تحمل کند، بنابراین مراقب باشید و از دیگران بدگویی نکنید.

متولدین آبان:

در بد مسیری قرار گرفته اید، قبل از این که عواقبی داشته باشد به خودتان بیایید. احساس خوبی ندارید و فقط خود را سرگرم کرده اید، زندگی خود را سرو سامان دهید.

متولدین آذر:

نمیدانید در زندگی دنبال چه چیزی هستید و واقعا چه میخواهید. برای همین هم به هیچ جا نمی رسید. به جای این که دائم کارتان را تغییر دهید و موضوع جدیدی را امتحان کنید، بهتر است از همین امروز تصمیمی جدی برای آینده بگیرید؛ زندگی کوتاهتر از آن است که بتوان تمام آن را با سعی و خطا سپری کرد.

متولدین دی:

ساکت و آرام هستید، ولی غوغایی درو نتان وجود دارد. ناراحتی خود را مخفی می کنید تا دیگران متوجه نشوند و غصه نخورند. این رفتار پسندیده ای است، اما بیش از حد خودتان را نادیده نگیرید. بهتر است چند روزی از خانه دور شوید و استراحت کنید. شاید با این کار بیشتر به خودتان اهمیت دهید.

متولدین بهمن:

بزودی از نظر اقتصادی گشایشی در کارتان به وجود می آید. از فرصت استفاده کنید که به نفع خود و خانواده تان است؛ درگیر یک تصمیم مهم هستید، خیلی دودلی به خود راه ندهید، البته جانب احتیاط را هم در نظر داشته باشید.

متولدین اسفند:

کسی از کارهای شما سر درنمی آورد. مشخص نیست چه کار می کنید و برای چه این کارها را انجام م یدهید؟ البته تا زمانی که به کسی آسیبی نرسانید، مشکلی نیست ولی مراقب باشید این نوع کار کردن باعث دلخوری و ناراحتی دیگران نشود.