چگونه با زبان بدن قوی به نظر برسیم

زبان بدن می‌تواند از لغات موثرتر باشد . با این مقاله تکنیک های زبان بدن که قدرت شما در تجارت، خانواده و یا موقعیت‌های سیاسی را نشان می‌دهند، تمرین کنید.

اگر زبان بدنتان نشان دهد که شما قدرتمند هستید، شما مطمئن، قوی و در کنترل خواهید بود.

دستورالعمل‌ها:

۱. توجه داشته باشید که هنگام ایستادن پاهای شما در چه فاصله‌ای از هم هستند. آن‌ها را به آرامی از هم فاصله دهید تا حضور خود را پررنگ‌تر و بیشتر کنید. آرنج‌هایتان را در اطراف بدن نگهدارید تا بدن شما بزرگ‌تر به نظر برسد.

۲. با قدم‌های بلند راه بروید. بازوهایتان را تکان دهید. اگر با شخص دیگری راه می‌روید، از او جلوتر باشید. هنگام ورود به یک جلسه جلوتر از افراد دیگر از در وارد شوید. در پایان جلسه، آخرین نفر خارج‌شده و دیگران را راهنمایی کنید.

۳. باقدرت با دیگران دست بدهید. به سمت چپ حرکت کنید. قبل از فرد دیگر، به حالتی که کف دستتان به سمت پایین است، دست‌هایتان را باز کنید. بالاتر بودن دست شما و اینکه کف دستتان به سمت پایین و کف دست فرد مقابل با سمت بالا باشد، در زمان دست دادن نشان دهنده قدرت بوده و در منازعات سیاسی و ملاقات سران کشورهای مختلف به کرّات مشاهده می شود.

۴. شخص مقابل را به آرامی به طرف خود بکشید. با دست چپتان آرنج او را نگه داشته و یا آهسته به شانه‌ی او ضربه بزنید.

۵. کف دستتان را پشت فرد دیگر قرار داده و او را به سمتی که می خواهید حرکت کند و یا بنشیند راهنمایی کرده و آن مسیر را با دست دیگر به وی نشان دهید.

۶. جایی بلندتر را برای نشستن انتخاب کنید. صاف بایستید، به این صورت از بقیه بلندتر به نظر می‌رسید.

۷. هنگام صحبت کردن، به نکات کلیدی صحبت خود، با تکان دادن محکم انگشتان در هوا یا محکم گفتن کلمات تاکید کنید. در هنگام صحبت، مکث کنید. به شنوندگان خود نگاه کنید. ارتباط چشمی طولانی ای را با هر شخص برقرار کنید.

wiki.۵۰۴۰.ir