طالع بینی هفته: ۱۲ بهمن ماه لغایت ۱۸ بهمن ماه ۹۲

زندگیتان چنان تغییر کرده یا میکند که انگار وارد زندگی جدیدی شده اید و آن را تجربه می کنید.

● متولدین فروردین: از نظر روحی و معنوی به حضور و حمایت دوستانتان نیاز خواهید داشت. پس هیچ وقت با حرفها و کارها یتان آنها را از خود نرنجانید. سفر یا تغییری در برنامه عادی زندگیتان پیش خواهد آمد که م یتواند موجب تحولی بزرگ شود اما باید با دقت پیش بروید و از فرصتها به بهترین شکل استفاده کنید. ● متولدین اردیبهشت: این مدت، فرصت خوبی برای رسیدگی به کارهای اداری و نیمه تمام است. پس به طور جدی کارها را دنبال کنید تا به پایان برسد. یکی از دوستان یا آشنایانتان به کمک شما نیاز دارد. ● متولدین خرداد: برنامه هایی که در ذهن دارید، خیلی خوب و بدون مشکل پیش می رود و کارها یکی یکی انجام می شود. با دوستی قدیمی ملاقات خواهید کرد و این ملاقات می تواند زمینه تغییرات بزرگی را در زندگی شما فراهم سازد. هوشیار باشید و از این روزها استفاده کنید. ● متولدین تیر: این روزها احساس خوبی دارید و دیگر خبری از تنهایی و غصه های گذشته نیست. خبری از یکی از دوستانتان دریافت می کنید که این شادی را تکمیل می کند اما در تمام لحظه های خوشحالی هم باید دقت داشته باشید تا راه را اشتباه نروید و برای رسیدن به شادی، تصمیم نادرستی نگیرید. ● متولدین مرداد: به نظر می رسد نمی توانید درست تصمیم بگیرید و نیرویی ناشناخته شما را از انجام کارتان باز می دارد. در این مواقع خوب است با یکی از آشنایان مشورت کنید و نگرانی های خود را با او در میان بگذارید تا بتوانید درست و بموقع هم تصمیم بگیرید. ● متولدین شهریور: اگر می خواهید مقابل خانواده تان بایستید و فکر م یکنید دیگر قادر به همراهی با آنها نیستید، خوب است یک بار دیگر به این موضوع فکر کنید و تصمیمتان را دوباره ارزیابی کنید. هیچ کس مانند خانواده نمی تواند به شما کمک کند و مسلما آنها فقط خیر شما را می خواهند. پس به جای این لجبازیهای بچگانه، کمی منطقی باشید و به تمام جوانب کارتان فکر کنید. ● متولدین مهر: صبر کنید و با این عجله کارها را انجام ندهید. هر کاری در فرصت مشخص انجام خواهد شد و این همه نگرانی و عجله فقط شما را از نظر روحی و جسمی خست هتر خواهد کرد. پس به جای این همه نگرانی، با آرامش پیش بروید و منتظر رسیدن به موفقیت باشید. ● متولدین آبان: حوصله کاری را ندارید و احساس می کنید دیگران فقط قصد آزار دادن شما را دارند. اگر چنین احساسی به شما دست داده، خوب است آن را با اطرافیانتان مطرح کنید و به طور شفاف نگرانیهایتان را با آنها در میان بگذارید. ● متولدین آذر: همیشه به خودتان فکر کرده اید و باور دارید این شیوه صحیح زندگی کردن است، اما کمی هم باید به دیگران بیندیشید و براساس نظر آنها رفتار کنید. البته این موضوع اصلا به معنای نادیده گرفتن احساسات و نیازهای خودتان نیست، بلکه باید تعادلی میان خواسته های خود و دیگران برقرار سازید. ● متولدین دی: زندگیتان یکنواخت و خسته کننده شده است. برای همین خوب است کمی برنامه های معمول زندگی را تغییر دهید و هیجان بیشتری را وارد زندگیتان کنید. سفرهای کاری زیادی در پیش است که تا پایان سال هم ادامه دارد اما در همین سفرها هم خوب است چند دقیقه ای از روز را به خودتان اختصاص دهید و از سفری که دارید، لذت ببرید. ● متولدین بهمن: از دوست یا عزیزی دور شده اید و همین موضوع شما را نگران و ناراحت کرده است، اما غصه نخورید که بزودی همه چیز درست خواهد شد. در این مدت باید صبر داشته باشید و خیلی بیتابی نکنید تا او نیز به سلامت برگردد و دوباره زندگی شما را شیرین کند. ● متولدین اسفند: زندگیتان چنان تغییر کرده یا میکند که انگار وارد زندگی جدیدی شده اید و آن را تجربه می کنید. این تغییر اساسی هم می تواند مثبت باشد و هم منفی؛ فقط خودتان باید راه درست را پیدا کنید. زمان را از دست ندهید و هرچه زودتر تصمیمتان را بگیرید.