فال هفته چهارم آذر ماه ۱۳۹۲

به نظر می رسد همچنان سرگردان هستید و نمی دانید چه کاری بهترین است.

متولدین فروردین:

به نظر می رسد همچنان سرگردان هستید و نمی دانید چه کاری بهترین است. البته شاید دیگران را مقصر این همه بلاتکلیفی بدانید، ولی در اصل این خود شما هستید که می توانید این وضعیت را به بهترین شکل مدیریت کرده و مشکل را برطرف کنید.

متولدین اردیبهشت:

احساس می کنید زندگیتان یکنواخت شده و حوصله ادامه دادن به این وضعیت را ندارید، اما به جای این همه بدخلق یکردن یک بار عادلانه به زندگیتان نگاه کنید و ببینید چه شرایط خوبی دارید، ولی گاه از همه این شرایط بخوبی استفاده نمی کنید.

متولدین خرداد:

کسی در زندگی تان حضور پیدا کرده که واقعا می خواهد به شما کمک کند، اما آن طور که پیداست شما هنوز نمی توانید به او اطمینان کنید. البته با توجه به این که شناخت دقیقی نسبت به این فرد ندارید، اطمینان صددرصد هم صحیح نیست، اما به جای این که او را از خود دور کنید، خوب است کمی بیشتر درصدد شناختش باشید.

متولدین تیر:

از نظر جسمی وضعیت خوبی دارید، اما یادتان باشد شرایط روحی به راحتی میتواند حال و هوای جسم تان را هم تغییر دهد. همچنین خوب است همیشه این نکته را در ذهن داشته باشید که بیشتر موانعی که سر راه ما قرار می گیرد، از درون ذهن ما شکل گرفته است. پس در دنیای بیرون خیلی به دنبال پیداکردن موانع و رفع آنها نباشید.

متولدین مرداد:

خبر خوبی به شما می رسد. منتظرش باشید و از آن استفاده کنید. همین شادی های کوچک هم م یتواند موجب اتفاقات خوب دیگری شود که شاید امروز اصلا به آن فکر هم نکنید. در این روزها اگر از نظر جسمی مشکل خاصی برایتان پیش آمده، آن را ساده نگیرید و به فکر درمانش باشید.

متولدین شهریور:

شاید زندگی تان خیلی شبیه آنچه آرزویش را داشتید، نباشد اما اگر دقت کنید متوجه می شوید زندگی خوب و آرامی دارید. پس خیلی به آرزوهای گذشته فکر نکنید و به جای آن از زندگی خوب امروزتان لذت ببرید.

متولدین مهر:

یک سفر کاری در پیش دارید که م یتواند وضعیت مالی شما را به کلی تغییر دهد. البته اگر با بهبود وضعیت مالی به خودتان مغرور شوید، مسلما نمی توانید آن موقعیت را برای مدت زیادی حفظ کنید. پس به جای غرور بی دلیل، از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنید.

متولدین آبان:

اگر این روزها احساس می کنید انرژی زیادی دارید و م یخواهید کارهای مختلفی را امتحان کنید، خوب است به خودتان اجازه دهید این کارها انجام شود، اما یادتان باشد خیلی هم نباید سرتان را شلوغ کنید و با کارهای جدید خودتان را خسته سازید.

متولدین آذر:

اگر ازدواج کرده اید و مشکلی برایتان پیش آمده، دست از غرور بردارید و برای صحبت کردن با همسرتان پیشقدم شوید. مطمئن باشید به کمک گفت وگویی ساده، ولی شفاف می توانید بسیاری از این مشکلات را حل کنید.

متولدین دی:

در مورد زندگی تان تصمیمی گرفته اید که کمی فکرتان را مشغول کرده است، اما به نظر می رسد این تصمیم از روی عقل و منطق گرفته شده و به همین دلیل جای نگرانی ندارد. اگر حس می کنید مشغول فعالیت هایی شوید که به آنها علاقه مند هستید.

متولدین بهمن:

برنامه هایی که برای زندگی تان مشخص کرده اید خیلی روشن و شفاف نیست و همین موضوع می تواند به شکست منجر شود. پس از همین حالا سعی کنید با خودتان روراست باشید و اهداف و آرزوهای تان را صادقانه مطرح کنید تا با برنامه ریزی صحیح بتوانید به آنها برسید.

متولدین اسفند:

از نظر مالی وضعیت بهتری پیدا کرده اید، سعی کنید از اشتباه های گذشته خود درس بگیرید و برای آینده خود برنامه ریزی کنید. بزودی خبری خوش به شما می رسد. به زیبایی های زندگی بیشتر فکر کنید.