خنده بر هر درد دوا ، نیست!

تبسم، لبخند یا قهقهه؛ همیشه گفته‌اند که خنده بهترین راه برای مقابله با تنش و فشارهای زندگی است؛ اما پژوهش اخیر محققان دانشگاه آکسفورد عکس این مطلب را در مواردی، مدعی شده است.

تبسم، لبخند یا قهقهه؛ همیشه گفته‌اند که خنده بهترین راه برای مقابله با تنش و فشارهای زندگی است؛ اما پژوهش اخیر محققان دانشگاه آکسفورد عکس این مطلب را در مواردی، مدعی شده است. پژوهشها نشان داده که خنده شاید همیشه درمان نبوده و حتی به بیماری‌های جدی هم منجر شود. به گفته محققان، در آزمایشات آنها، یک زن مبتلا به سندروم تپش قلب بالا پس از خندیدن از هوش رفته و مرد. همچنین این پژوهش نشان داد که خنده قوی باعث پارگی احتمالی قلب، پارگی مری و حملات صرع می‌شود. مکش سریع نفس در زمان خندیدن می‌تواند حملات آسم را تحریک کرده و همچنین برخی در اثر خندیدن از هوش رفته یا حتی دچار فتق شده‌اند. در آزمایشی، محققان چند دلقک را به بیمارستانها فرستادند تا موجب تفریح بیماران شوند. نتایج این آزمایش نشان داد که خنده واقعی برای یک روز کامل می‌تواند تا ۲۰۰۰ کالری بسوزاند. همچنین ۳۶ درصد مادران که تحت درمان لقاح خارج رحمی قرار داشتند، پس از ملاقات با دلقکها شانس بارداری بیشتری را نسبت به ۲۰ درصد افراد حاضر در گروه شاهد تجربه کردند. خندیدن همچنین با کاهش سطح قند خون در بیماران دیابتی و کاهش گرفتگی دیواره شریان مرتبط است و به از بین بردن تنش کمک می‌کند. به گفته محققان، اما، یافته‌های آنها ضمن تایید نتایج معجزه‌آسای خنده، به مقابله با دیدگاهی می‌پردازد که بر اساس آن، «خنده بر هر درد بی‌درمان دواست»؛ به عبارتی، شوخی و خنده، ممکن است با خود ضررهایی به همراه داشته باشد. نتایج این پژوهش در مجله British Medical Journal منتشر شده است.