فال هفته اول آذر ماه ۱۳۹۲

سرزنده و شاداب باشید و بیشتر از قبل در جمع خانواده و دوستان حضور یابید.

متولدین فروردین:

سعی کنید توجه خود را به همه کارهایی که در برنامه این هفته قرار داد ه اید، معطوف کنید. همچنین بدانید این هفته از نظر کاری برای شما هفته بسیار سنگینی خواهد بود و اگر می خواهید در تمام کارهایتان موفق باشید باید قدری بیشتر از سایر روزها و هفته ها کار کنید.

متولدین اردیبهشت:

گاهی اوقات اصرار و پافشاری ما روی مسائل پیش پاافتاده زندگی میتواند آرامشمان را بر هم بریزد و جای آن تنش و دلهره برایمان ایجاد کند. اما شاید بد نباشد در زندگی به جای اصرار ورزیدن به یک موضوع خاص پیشنهاد سایر اعضای خانواده را هم بشنویم و درموردشان فکر کنیم تا شاید بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم.

متولدین خرداد:

اگر می خواهید همواره فرد موفقی باشید، بهتر است قبل از انجام هر کاری درباره آن تحقیق کنید و اگر متوجه شدید در کار مورد نظر تخصص ندارید وارد آن کار نشوید. شاید توجه به این نکته کوچک بتواند شما را از این گرفتاری ها رها کند.

متولدین تیر:

اگر نتوانسته اید به بعضی از آرزوهای خود برسید، نباید خانواده را مقصر یا عامل اصلی این وضع بدانید. فراموش نکنید همیشه شما هستید که تصمیم نهایی را می گیرید و زندگیتان را براساس آن پیش میبرید.

متولدین مرداد:

از نظر مالی در وضع خوبی قرار دارید، اما باز هم راضی نیستید. این کار ناشکری است و نه تنها خود شما، بلکه اعضای خانواده را نیز آزار می دهد. بهتر است تمام ساعات روز را به کا رکردن اختصاص ندهید و زمانی را هم برای استراحت و تفریح همراه با خانواده در نظر بگیرید.

متولدین شهریور:

اتفاقات اخیر شما را به حدی ناراحت کرده است که احساس می کنید دیگر توان مقابله با زندگی پیش روی خود را ندارید. اما یادتان باشد باید به خدا توکل کنید و بسیار قوی باشید تا بتوانید این روزها را پشت سر بگذارید .

متولدین مهر:

موضوع مهمی مدتهاست که فکر شما را مشغول کرده است. اما باید بدانید که احتمال اشتباه در این مسیر زیاد است. پس برای جلوگیری از این مشکل، موضوع را با خانواده خود در میان بگذارید و بدانید مخفی کاری می تواند به اشتباهی غیرقابل جبران تبدیل شود.

متولدین آبان:

شاید از اتفاقات اخیر ناراحت شده باشید، اما بدانید همیشه زندگی به نفع شما نخواهد بود و نکته مهم این است که همیشه همه اخبار بد هم به ضرر شما نیست. در روزهای آینده شادی و آرامش قبل به شما باز خواهد گشت و دوباره زندگی سراسر لذتی را تجربه می کنید.

متولدین آذر:

این روزها تصمیم تاز های برای آینده خود گرفته اید و بهتر است در این مورد مصمم باشید. بدانید از این شاخه به آن شاخه پریدن، فقط وقت و انرژی شما را از بین خواهد برد. بنابراین این بار کمی بیشتر در باره آینده و تصمیم خود فکر کنید.

متولدین دی:

این روزها احساس ناخوشایندی را تجربه می کنید. اما فراموش نکنید همین مشکلات است که شما را به فردی قوی و محکم تبدیل خواهد کرد. سعی کنید اراده خود را تقویت کرده و بردبار باشید تا بتوانید در مقابل این مشکلات هم ایستادگی کنید و به هدفتان برسید.

متولدین بهمن:

بهتر است برای یک بار هم که شده مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرید و سعی نکنید گناه خود را به گردن دیگران بیندازید. فراموش نکنید ما همیشه مسئول کارهایی هستیم که انجام م یدهیم و به همین دلیل هم نمی توانیم از افراد دیگر انتظار داشته باشیم همیشه هرطور ما می خواهیم رفتار کنند.

متولدین اسفند:

سرزنده و شاداب باشید و بیشتر از قبل در جمع خانواده و دوستان حضور یابید. مطمئن باشید این یکی از بهترین شیوه ها برای کسب آرامش است. فراموش نکنید فرصت ما برای زندگی کردن و شاد بودن محدود است.