افراد صبح ها صادق تر هستند

نتایج تحقیقات اخیر محققان دانشگاه هاروارد نشان می دهد که افراد در صبح صداقت بیشتری دارند.

نتایج تحقیقات اخیر محققان دانشگاه هاروارد نشان می دهد که افراد در صبح صداقت بیشتری دارند. نتایج تحقیقات وسیع روان شناسان و متخصصان رفتارشناسی نشان می دهد که معمولا افراد در ساعات اولیه روز تمایلی به فریب دیگران ندارند، همچنین تحقیقات کارآگاهان قضایی نشان می دهد که آمار قتل، دزدی و دیگر رفتارهای غیراخلاقی در صبح بسیار کمتر است. در ادامه تحقیقات آمده است که یکی از مهم ترین علل ارتکاب جرم، خستگی روحی و جسمی است و سرحال بودن باعث می شود که افراد کنترل بیشتری روی رفتار و افکار خود داشته باشند و اشتباه تصمیم نگیرند.