غرق‌شدن در فضا

وقتی موضوع سفر به فضا مطرح می‌شود کمتر کسی به این که ممکن است در فضا غرق شود فکر می‌کند و هرگز از آن نمی‌ترسد، اما این ترس برای لوکا پارمیتانو فضانورد ایتالیایی که بتازگی خارج از فضاپیمای خود راهپیمایی فضایی کرده، بسیار واقعی به نظر رسیده است.

وقتی موضوع سفر به فضا مطرح می‌شود کمتر کسی به این که ممکن است در فضا غرق شود فکر می‌کند و هرگز از آن نمی‌ترسد، اما این ترس برای لوکا پارمیتانو فضانورد ایتالیایی که بتازگی خارج از فضاپیمای خود راهپیمایی فضایی کرده، بسیار واقعی به نظر رسیده است. البته تصور این که چیزی در یک پایگاه فضایی به اندازه زمین فوتبال که در ۴۱۸ کیلومتری زمین در مداری در حال حرکت است «معمولی» باشد سخت است، ولی تک تک فضانوردان و کیهان نوردانی که در این ایستگاه فضایی بین المللی کار و زندگی می کنند چنان آموزش دیده اند که به تمام جزئیات آنجا اشراف کامل دارند. بنابراین وقتی مشکلی در ایستگاه فضایی به وجود آید، کسی بهتر ازخودشان نمی تواند آن را حل کند، اما دنیا، پارمیتانو را موقع پیاده روی حسابی شگفت زده کرد. اواسط تابستان جاری پارمیتانو همراه کریس کاسیدی فضانورد، در بخش بیرونی ایستگاه فضایی کار می کردند، اما کمتر از یک ساعت از ماموریت شان نگذشته بود که پارمیتانو به عنوان اولین فضانورد ایتالیایی که دست به راهپیمایی فضایی زده است، گزارش کرد درون کلاهش پر از بخار آب شده و همین موضوع باعث گردید تا مرکز کنترل ماموریت به هر دو فضانورد فرمان بازگشت هر چه سریع تر به درون ایستگاه بین المللی فضایی را بدهد. پس از بررسی ها معلوم شد سیستم خنک کننده درون تهویه هوا کلاه دچار نشتی شده و آب موجود با هوا ترکیب و پشت سر پارمیتانو جمع شده و بخش ارتباطی کلاهش را غرق در آب کرده است. در محیط با جاذبه نزدیک به صفر، فشار سطح آب تشکیل حبابی داد که بتدریج به طرف صورت پارمیتانو حرکت کرد و او برای کنار زدن آب کار چندانی نمی توانست انجام دهد چون تمام صورتش با کلاه فضانوردی پوشانده شده بود. کاسیدی، با لحنی پر از وحشت توضیح داد: «جریان مویینگی، آب را آرام آرام به طرف سرم آورد و کم کم تا گوش ها و بالا به سمت چشم هایم پیش برد و داشت بینی ام را می پوشاند. وضع ترسناکی بود. اگر آب بیش از این نشت می کرد، موضوع مسلما جدی می شد و راه تنفس من بسته می شد. آن هم در حالی که اگر کلاه روی سرم نبود با یک حرکت دست می توانستم قشر آب چسبیده به صورتم را پس بزنم.» خوشبختانه هر دو فضانورد توانستند سالم به ایستگاه فضایی بین المللی بازگردند و ناسا هم به بررسی دقیق مشکل لباس فضانوردی پارمیتانو پرداخت تا این مشکل دیگر تکرار نشود. مترجم: نادیا زکالوند