معرفی هنرمندان منتخب نسل نو

از دور پارچه‌ای طرح‌دار به نظر می‌رسند. نزدیک‌تر که می‌شوید، کار خود را بهتر نشان می‌دهد.

هنرمند: محبوبه دُرسِتان

اتفاقا کار او هم کنج دیوار است، یعنی هر دو اثر او کنج دیوار نصب شده‌اند.

از دور پارچه‌ای طرح‌دار به نظر می‌رسند. نزدیک‌تر که می‌شوید، کار خود را بهتر نشان می‌دهد. جنس هر دو اثر او پارچه است، پارچه‌ای که روی بوم، یا چهار چوب کشیده شده است. با دقت بر روی یکی از آثار متوجه دوخت بین دو تکه از پارچه‌های آن می‌شوید که این گویای نوعی نشانه تصویری در بازسازی وضعیت زنانه در این آثار است. در یکی از آثار او زنی در وسط تابلو در خود پیچیده است، زاویه او پشت به قاب تصویر است و بافت لباس و موهای او به نحوی با بافت پارچه پس زمینه کار یکی شده، گویی که او در حال محو شدن در بافت پس‌زمینه است. این نوع بازنمایی شرایط زنانه در کار او بیش از هرچیز نمایانگر بخشی از شرایط زندگی زنان در جامعه است، شرایطی که با توجه به پیشینه تاریخی و اجتماعی رقم می‌خورند و خواسته یا ناخواسته بخشی از مولفه‌های هویتی او را تعیین می‌کنند. از دیگر مولفه‌های کار او ابعاد بزرگ اثر و رنگ‌های متنوع پارچه‌ها است که در جذب مخاطب در میان توده آثار نمایشگاه تاثیر زیادی دارد.