طنز/ چند نما از مرخصی مردها برای زایمان

رییس مرکز امور زنان و خانواده گفت: مرخصی زایمان پدران - که دو هفته است - غیرقابل خرید و غیرقابل ذخیره است و صرفا به‌منظور حضور آنها در کنار همسرانشان پس از زایمان در نظر گرفته شده است.

رییس مرکز امور زنان و خانواده گفت: مرخصی زایمان پدران - که دو هفته است - غیرقابل خرید و غیرقابل ذخیره است و صرفا به‌منظور حضور آنها در کنار همسرانشان پس از زایمان در نظر گرفته شده است.


پدران هنگام زایمان ممنوع‌الخروج شوند
به نظر ما؛ در این دو هفته باید پدران مذکور ممنوع‌الخروج شوند. یا دست‌کم اجازه نداشته باشند بروند مالزی که آب و هوا عوض کنند. چرا؟
۱- چون باید مرد باشند و پای کاری که کرده‌اند بمانند و زنشان را تنها نگذارند.
۲- یهو دیدی حساب کتاب کردند و دیدند توی هزینه‌های بزرگ کردن بچه، مثل ماشین توی گل، می‌مانند. و چاره‌ای ندیدند جز اینکه فلنگ را ببندند و در بروند و پناهندگی گاو دوقلو زاییده بگیرند.

دیالوگ ۱
پدر بعد از این: آقای رییس، دیگه وقتشه، دو هفته مرخصی زایمان می‌خواستم.
دیالوگ ۲
پدر بعد از این: عزیزم، نمی‌شه زایمان رو دو هفته بندازی عقب؟ این دو هفته‌رو با هم بریم مسافرت؟
دیالوگ ۳
مادر: الو! آقای رییس؟ من همسر آقای فلانی هستم که دو هفته مرخصی زایمان گرفته تا در منزل پیش من و بچه بماند...
رییس: به‌به... بفرمایید.
مادر: میشه برش‌گردونید سر کار. از بچه‌بازی‌هاش خسته شدم... اوهو... اوهو... اوهو... من فقط از پس بچه می‌تونم تو خونه بر بیام. (گریه)


مرخصی‌خراب‌کن
همکار شماره ۱: با دکتر خانمم صحبت کردم، قرار شد زایمان را بندازه آخر شهریور.
همکار شماره ۲: دمت گرم. من هم اوکی کردم.
همکار شماره ۳: بچه‌ها من متاسفانه نمی‌تونم با شما بیام آنتالیا. بچه‌م دو هفته دیگه به دنیا میاد.
همکار شماره ۱ و ۲: مگه ما یک سال پیش برای این سفر برنامه‌ریزی نکردیم؟! مرخصی‌خراب‌کن... ضد حال...

پوریا عالمی