چه آبی برای گیاه خوب است؟

به دلیل وجود کلر در آب لوله‌کشی بهتر است از ریختن آب لوله‌کشی برای آبیاری استفاده نکنیم، بلکه ۳-۲ ساعت آب را در محیط خانه قرار داده و بعد برای آبیاری از آن استفاده کنیم تا کلر آن ته‌نشین شود.

۱- به دلیل وجود کلر در آب لوله‌کشی بهتر است از ریختن آب لوله‌کشی برای آبیاری استفاده نکنیم، بلکه ۳-۲ ساعت آب را در محیط خانه قرار داده و بعد برای آبیاری از آن استفاده کنیم تا کلر آن ته‌نشین شود. ۲- اگر تخم مرغ آبپز کردید، آب آن را دور نریزید، چون به دلیل دارا بودن املاح معدنی بهترین آب برای گلدان‌های شما می‌باشد. ۳- اگر خواستید آب آکواریوم ماهی را عوض کنید؛ آب آن را دور نریزید؛ زیرا بهترین کود برای گل‌ها است. ۴- آبی که در آن سبزی شسته‌اید، بهترین آب برای گلدان‌ها است.