طالع‌بینی ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۲

امروز می تواند روز شگفت انگیزی باشد. به جای اینکه به تمام چیزهایی که شاید هم درست نباشند فکر کنی، از فرصتهای خوبی که اکنون وجود دارند بهره بگیر. نگران نباش، در حقیقت هیچ دلیل طالع بینانهای وجود ندارد که بخواهی از آنچه که در آینده برایت اتفاق میافتد ترس داشته باشی.

متولد فروردین (بره):

همه چیز در حال بهتر شدن است، اما یک نگرانی وجود دارد که به راحتی و به طور معجزه آسا ناپدید نخواهد شد. اما حتی با شاد بودن بیش از اندازه هم می توانی بدون اینکه موضوعات مهم را نادیده بگیری زمان کافی برای لذت بردن اختصاص بدهی. تو مهارت ذاتی داری و می توانی زمانی هم که آشفته هستی فکرت را در لحظه حال متمرکز کنی. به جای آنکه افکارت را در همه جا پراکنده کنی با آماده شدن برای رویارویی برای اتفاقاتی که پیش می آید از تمرکزت هوشیارانه استفاده کن.

متولدین اردیبهشت (گاو):

امروز می تواند روز شگفت انگیزی باشد. به جای اینکه به تمام چیزهایی که شاید هم درست نباشند فکر کنی، از فرصتهای خوبی که اکنون وجود دارند بهره بگیر. نگران نباش، در حقیقت هیچ دلیل طالع بینانهای وجود ندارد که بخواهی از آنچه که در آینده برایت اتفاق میافتد ترس داشته باشی. نیاتت را روی روشهای ساده متمرکز کن تا زندگیات را زیباتر بسازی. شما حق داری که شاد باشی و هیچ دلیل قانع کنندهای وجود ندارد که خودت را از خوشبختی محروم کنی.

متولدین خرداد (دوقلوها):

یک اتفاق غیرمنتظره امروز شما را وارد یک ماجرای احساسی میکند و در ابتدا ممکن است که خیلی احساس راحتی نکنی. در موارد دیگر شما شاید با بیخیالی از این نوع رابطه عمیق اجتناب میورزیدی، اما حالا آن را میپذیری. ارتباط با دیگران در ماجرایی احساسی شما را با مفهوم عمیقتر لذت بردن و روحیه قدردانی آشنا میکند.

متولدین تیر (خرچنگ):

حتی اگر شما هدایت کردن موجی از احساسات بیان نشده را ادامه دهی، باز هم از تجربه خیلی شیرینی که قرار است برایت اتفاق بیفتد دور نمیشوی. شما باید در عشقی که در اطرافت هست باقی بمانی برای اینکه بهترین اتفاقها برایت امکان پذیر میشود و اگر شما بیمناک باشی، زندگیات خالی از چیزهایی میشود که در واقع شما میخواستی داشته باشی.

متولدین مرداد (شیر):

تردید در دوست داشتن باعث میشود بیشتر در خاطرات گذشته به سر ببری تا در زمان حال. اگرچه شما ترجیح میدهی که بعضی از چیزها را به صورت خصوصی حفظ کنی، سهیم کردن دوستان نزدیک یا خانوادهتان در ضعفهایتان میتواند مرهمی بر یک زخم کهنه باشد.

متولدین شهریور (سنبله):

حتی اگر نگران خواستههایت هستی، به خاطر سلامتیات بهتر است که آنها را بیان کنی تا اینکه پیش خودت حفظشان کنی. حتی اگر برخلاف میلت است، یکبار امتحان کن. مواظب باش؛ موقعی که شروع میکنی دیگران را در احساسهایت شریک کنی، قطع کردن این روند ممکن است سخت باشد. هرچیزی که به نظر میرسد بیشتر اوقات تثبیت شده است را تشویق کن.

متولدین مهر (ترازو):

به نظر می رسد که همه چیز به سمت بهتر شدن پیش میرود. برای اینکه ستاره اصلی شما یا ونوس با ژوپیتر هماهنگی دارد و شما را تشویق می کند که خواسته هایت را برآورده کنی.. الان وقت تنبلی کردن و صبر کردن برای اینکه هرچیزی خودش اتفاق بیفتد نیست. از راهی که در آن قرار گرفتهای خارج شو تا بتوانی زیبایی هایی را که در فضای رویاهایت لمس میکنی آشکار کنی. افراد هم شأن شما و هم خلاقیتهایت را تحسین میکنند، پس حالا وقت ریسک کردن است.

متولدین آبان (عقرب):

حتی در سخت ترین شرایط نگرش شما کلید خوشبختیتان میباشد. موفقیتهای مادی شما با وجود این میتواند مشکل ساز باشد، اما نگذار که هدفهایت وارد این راه بشوند. اکنون کارهایی را انجام بده که باعث می شوند احساس خوبی نسبت به خودت داشته باشی، پول هم به دنبال آن خواهد آمد. هنوز احساسهایی وجود دارند که نیاز است آنها را با دیگران سهیم بشوی؛ این احساسات را با عشق فراوان بیان کن. زیاد سخت نگیر، خودت خواهی فهمید که چه زمانی برای این کار مناسب است.

متولدین آذر (کمان):

ستاره فرمانروای شما یعنی ژوپیتر، امروز تماس عاشقانهای را از ونوس دریافت میکند. حتی اگر شما اخیراً دوران سختی داشتهای، اکنون برای شما سخت است که آدم منفیای باشی. دیگران نیز در حضور شما بیشتر خوش بین خواهند بود و به همن دلیل، ممکن است که بیشتر دنبال شما باشند، و شما را وارد لیست خود بکنند نه برای تنبیه؛ بلکه بیشتر برای بازی و سرگرمی.

متولدین دی (بز):

شما قادر هستید موقتاً از شرایط کاری پر از استرس رها شوید، برای اینکه همکاران و افراد مافوق به طور ناگهانی شما را نسبت به قبل زیباتر و جذاب تر می بینند. شما مشتاق هستی که هر فرد دیگر را هم تشویق کنی و اکنون خوش بینی شما به سوی خودت برمی گردد. وقتت را تلف نکن: عوامل تازه واردی که گروه های دیگر را درگیر می سازند، توسط مهارتهای افراد شما حمایت می شوند.

متولدین بهمن (ظرف آب):

شما اکنون قادر هستی که خودت را از چیزی رها کنی، حادثه خبر نمی کند و روزت ممکن است یکسره متلاشی شود. به خودت قول بده که عشقی که آرزو داری را بگیری بدون اینکه بخواهی حریصانه بیشتر از آن چیزی در دسترس است دریافت کنی. به جای اینکه برای چیزهای غیر قابل دسترس منتظر بمانی، به آنچه که امروز می توانی داشته باشی راضی باش.

متولدین اسفند (ماهی):

حوادث غیر مترقبه اخیراً شما ر ا شوکه کرده است و امروز زمان از نو سازمان دهی کردن، استراحت و تجدید قوا کردن فرا رسیده است. همان طوری که قلبت را به سوی انرژی مثبت باز می کنی از آزادی ات لذت بر، دلگرمی وکمک دیگران اکنون به یاریت می آیند. خبرهای خوب را بدون مقاومت دریافت کن. خوشبختی شاید در خانه شما را بکوبد، اما مشارکت شما را می خواهد تا اتفاق مهمی برایت بیفتد.