طالع بینی هفته: ۲۴ فروردین ماه لغایت ۳۱ فروردین ماه ۹۲

این هفته انگیزه ها و برنامه های شما زیر سوال می روند. پس جواب های خود را آماده کنید. مهم است که نظم داشته باشید. انرژی این هفته نیاز شما به تهیه لیست بلند و وفاداری به آن را تسهیل می کند.

● فروردین ماه: این هفته نگاهی به اطرافیان خود بیندازید و از خودتان بپرسید که آنها چه تأثیری بر شما و انتخاب های شما دارند. گرایش شما به گیر افتادن در ریتمی است که دیگران میسازند. از خودتان بپرسید که آیا میخواهید مثل آنها شوید. ● اردیبهشت ماه: این هفته نگرانی شما برای دیگران نشانه بزرگواری شماست، ولی سعی کنید از کنترل خارج نشود. آنقدر درگیر مسائل و مشکلات دیگران می شوید که خودتان را فراموش می کنید. ● خرداد ماه: این هفته زمان پرداختن به همه جزئیاتی است که اخیراً نادیده گرفته بودید. این شانس شماست ؛ این هفته دقت به جزئیات برای شما بیشتر میشود. ● تیر ماه: این هفته انگیزه ها و برنامه های شما زیر سوال می روند. پس جواب های خود را آماده کنید. مهم است که نظم داشته باشید. انرژی این هفته نیاز شما به تهیه لیست بلند و وفاداری به آن را تسهیل می کند. ● مرداد ماه: این هفته سریع تصمیم نگیرید اجازه دهید استرس‌هایی که در حال حاضر بر قلب شما حاکی است کمی‌فرو کش کنند و بعد تصمیم‌هایی را اتخاذ کنید. ● شهریور ماه: این هفته رویدادهای هماهنگ در کل امروز برایتان اتفاق می افتند. فرد خاصی در ذهنتان است و ناگهان او شما را صدا می زند. این فرد به دلیلی با شما تماس گرفته است، پس به حرف هایش با دقت گوش دهید. ● مهر ماه: این هفته درگیر افراد عصبی و بیفکر میشوید اما سعی کنید درگیر انرژی منفی نشوید. هرچه با غیبت ها و پیش داوری ها بیشتر هیزم به این آتش بریزید، قضیه بدتر می شود. باید با رفتاری سرزنده و مطمئن به خود، این چرخه را بشکنید. ● آبان ماه: این هفته در موقعیت بهتری قرار دارید و هر دو طرف یک معادله دشوار را درک میکنید. تصویر کلی را درک می کنید و می توانید جزئیات را در نظر بگیرید. هر دوی اینها مسائل مهمی هستند. ● آذر ماه: این هفته شغل شما بخش مهمی از زندگی شماست، ولی مراقب باشید. این هفته دوست دارید که از قلب و روح خود برای کارتان مایه بگذارید. استخدام شدن بدان معنا نیست که باید خودتان را برای کارفرما قربانی کنید. ● دی ماه: این هفته کار نیکی که برای دیگری انجام میدهید برایتان پاداش بزرگی دارد. شاید این همان فردی باشد که بعداً برایتان کار مفیدی انجام دهد. شاید هم این لطف از سوی کسی باشد که هیچ ربطی به شما ندارد. ● بهمن ماه: این هفته بیش از معمول مراقب اطرافتان باشید. فقط با دقت کردن به دنیای اطرافتان می توانید چیزهای زیادی یاد بگیرید. از جاهای غیرمحتمل و غیرمنتظره ای اطلاعات می گیرید. تنها کاری که باید بکنید این است که به اطراف بنگرید و مشاهده کنید. به دیگران گوش دهید. ● اسفند ماه: این هفته بگذارید شما را هر جا میخواهید بکشاند و فکر نکنید باید خودتان کنترل همه حرکت ها و کارها را داشته باشید. اگر خودتان را رها کنید، به مسیر خوبی کشیده می شوید. شاید در ابتدا برایتان غریب باشد، ولی ذهنتان را باز نگه دارید.