جملات قصار

بی تفاوت باش…به جهنم !مگر دریا مُرد از بی بارانی ؟! کـــــــــــم بــاشداز کم بودنت نتــــــــرس اونی که اگـه کم باشی ولــــــــت میکنه،همونه که اگه زیـــاد باشی حیفو میلت …

بی تفاوت باش…به جهنم !مگر دریا مُرد از بی بارانی ؟!
کـــــــــــم بــاشداز کم بودنت نتــــــــرس اونی که اگـه کم باشی ولــــــــت میکنه،همونه که اگه زیـــاد باشی حیفو میلت میکنه
هیچ انتظاری از کسی ندارم!و این نشان دهنده قدرت من نیست!مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است
خـدایـا عـقیده هـایم را … از عـقده هـایم مـصون بـدار…

رضا مریخی