گروه شیرشامل چه غذاهایی است ؟

مصرف ماست و شیر بدون چربی و یا کم چربی برای سلامت همه افراد ضروری است .

مصرف ماست و شیر بدون چربی و یا کم چربی برای سلامت همه افراد ضروری است . مصرف شیر و ماست سبب تولید انرژی و دریافت کلسیم ، ویتامین A ، پروتئین و سایر ویتامین ها و مواد معدنی می شود .
هر روز شیر بدون چربی یا کم چربی بنوشید و ماست کم چربی یا بدون چربی مصرف کنید .
تعداد واحد مصرفی از لبنیات به شرایط زیر بستگی دارد :
میزان انرژی روزانه مورد نیاز
غلظت قند خون
نکته مهم : اگر باردار هستید یا به نوزاد خود شیر می دهید ،‌ روزانه ۵-۴واحد شیر و ماست مصرف کنید .

یک واحد شیر و جانشین های آن شامل چه غذاهایی است ؟
۱ لیوان شیر کم چربی یا بدون چربی یا سه چهارم لیوان ماست کم چربی یا بدون چربی