پدر، مادر

۳ سالگی: «مامان، بابا عاشقتونم» ۱۰ سالگی: «ولم کنین» ۱۶ سالگی: «مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم» ۱۸ سالگی: «باید از این خونه بزنم بیرون» ۲۵ سالگی: «حق با شما بود» ۳۰ سالگی: «می‌خوام برم …

۳ سالگی: «مامان، بابا عاشقتونم» ۱۰ سالگی: «ولم کنین» ۱۶ سالگی: «مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم» ۱۸ سالگی: «باید از این خونه بزنم بیرون» ۲۵ سالگی: «حق با شما بود» ۳۰ سالگی: «می‌خوام برم خونه پدر و مادرم » ۵۰ سالگی: «نمی‌خوام پدر و مادرم رو از دست بدم» ۷۰ سالگی: «من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن.»