راز خواب آلودگی در فصل بهار

در فصل بهار افراد دچار کسالت، بی حوصلگی و خواب آلودگی فراوان می شوند. در فصل بهار شاهد گردافشانی گل ها و درختان هستیم وجود ریز گردهای معلق در فضا و پلن های درختان ایجاد آلرژی …

در فصل بهار افراد دچار کسالت، بی حوصلگی و خواب آلودگی فراوان می شوند.
در فصل بهار شاهد گردافشانی گل ها و درختان هستیم وجود ریز گردهای معلق در فضا و پلن های درختان ایجاد آلرژی می کند.
تغییر در درجه حرارت باعث کندتر شدن فعالیت در افراد می شود.
از آنجائیکه طول روز بیشتر است استراحت در افراد کمتر می شود و میزان فعالیت در افراد گسترش پیدا می کند و خستگی در افراد دوچندان می شود.
مجموعه عوامل ذکر شده ایجاد ریزگردها، طولانی بودن روز، استراحت کمتر و فعالیت بیشتر همه و همه باعث خواب آلودگی افراد می شود که این وضعیت تا خرداد ماه ادامه دارد.

دکتر ایرج خسرونیا
متخصص داخلی