پنجم مارس سال ۱۹۵۳ میلادی ـ استالین ، تزار سرخ شوروی درگذشت

۵۹ سال پیش در روز پنجم مارس سال ۱۹۵۳ میلادی جوزف استالین ، دیکتاتور شوروی ملقب به تزار سرخ در داچای خود کونتسوو در نزدیکی مسکو درگذشت و دهها میلیون ها نفر با شنیدن خبر مرگ او …

۵۹ سال پیش در روز پنجم مارس سال ۱۹۵۳ میلادی جوزف استالین ، دیکتاتور شوروی ملقب به تزار سرخ در داچای خود کونتسوو در نزدیکی مسکو درگذشت و دهها میلیون ها نفر با شنیدن خبر مرگ او نفس راحتی کشیدند.

بر اساس برخی شواهد تاریخی استالین سه یا چهار روز زودتر از این تاریخ مرده بود، اما مقامات وقت که بر سر جانشینی او اختلاف داشتند ترجیح دادند خبر مرگ این نماد کیش شخصیت پرستی را دیرتر اعلام کنند.

چند روز پیش از مرگ ، در روز ۲۸ فوریه استالین در بلشوی مسکو اپرای دریاچه قو را تماشا می کرد ، اما تا پایان نمایش در تئاتر نماند و از آن پس دیگر در انظار دیده نشد.

دیکتاتور سرخ که تبلیغات کمونیستی به او لقب «پدر کوچک خلق ها» را داده بود ، هنگام مرگ ۷۴ سال داشت.

انتشار خبر مرگ استالین در فردای پنجم مارس در سراسر جهان موجب حیرت ، تاسف ، شادی و موجی از آرامش شد.

مردم شوروی در دوران حکومت استالین متحمل چنان سرکوب و خفقانی بودند که هرگز روسیه در تاریخ خود آن را تجربه نکرده بود.

میلیون ها نفر از مردم شوروی به دستور استالین و توسط پلیس مخفی وحشتناکش به قتل رسیدند و میلیون ها نفر دیگر به اتهامات واهی یا جرایم کوچک در اردوگاه های کار اجباری در بد آب و هوایی ترین مناطق اتحاد شوروی زندگی مشقت باری را سپری می کردند.

او با ترتیب دادن محاکمات ساختگی اغلب کمونیست های انقلاب روسیه را به قتلگاه فرستاد.در هریک از این محاکمات ابتدا ده ها نفر محکوم شده و سپس دامنه آن گریبان صدها و هزاران نفر دیگر را می گرفت.

اما در تمام دوران حکومت استالین این اخبار هراس آور مگر قطره ای از آن به خارج از پرده آهنین درز نمی کرد.

سه سال پس از مرگ استالین جانشین او نیکیتا خروشچف با ارایه یک گزارش تاریخی جنایات استالین را برای نمایندگان و شرکت کنندگان بهت زده کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی فاش کرد.

به این ترتیب ، در روز پنجم مارس سال ۱۹۵۳ میلادی جوزف استالین ، دیکتاتور خونخوار شوروی در داچای خود در کونتسوو در نزدیکی مسکو درگذشت.در مورد دلایل مرگ استالین چندین روایت وجود دارند.

گفته می شود لاورنتی بریا، رییس پلیس مخفی شوروی که از جان خود بیمناک شده بود ، استالین را مسموم کرده بود.

در هر حال ، دلیل مرگ استالین هرچه بود موجب آسودگی دهها میلیون ها نفر از مردم شوروی و کشورهایی شد که استالین پس از جنگ جهانی دوم با برقرار کردن رژیم کمونیستی آنها را در پشت پرده آهنین جای داده بود.

بهرام افتخاری