سوم مارس سال ۱۹۱۸ میلادی ـ پیمان برست لیتوفسک امضا شد

۹۴ سال پیش در روز سوم مارس سال ۱۹۱۸ میلادی پس از حدود دو ماه و نیم مذاکره بلشویک های روسیه پیمان صلح برست لیتوفسک را با امپراتوری های آلمان و اتریش امضا کردند.
بلشویک ها پس از این …

۹۴ سال پیش در روز سوم مارس سال ۱۹۱۸ میلادی پس از حدود دو ماه و نیم مذاکره بلشویک های روسیه پیمان صلح برست لیتوفسک را با امپراتوری های آلمان و اتریش امضا کردند.

بلشویک ها پس از این که با یک کودتا در هشتم نوامبر سال ۱۹۱۷ میلادی قدرت را در شهر پتروگراد (سنت پترزبورگ) به دست آوردند ، لنین رهبر آنها فورا برای اینکه بتواند قدرت خود را بر سراسر روسیه تحمیل کند به امپراتوری های آلمان و اتریش که در جریان جنگ جهانی اول با روسیه می جنگیدند ، پیشنهاد یک پیمان صلح بدون قید و شرط داد اما آلمان و اتریش به پیشنهاد لنین توجه نشان ندادند.

بنابراین ، لنین درخواست یک آتش بس کرد زیرا روس ها حتی برخی از اعضای حزب بلشویک مایل به ادامه جنگ بودند.

در روز ۱۵ دسامبر سال ۱۹۱۷ میلادی بلشویک ها یک پیمان آتش بس را در برست لیتوفسک با آلمان ها و اتریشی ها امضا کردند.

لنین می خواست برای تحکیم قدرتش به شرکت سه ساله روسیه در جنگ بزرگ خاتمه دهد و در عین حال اعتقاد داشت که سرانجام انقلاب پرولتاریایی قدرت های سرمایه داری از قبیل آلمان یا اتریش را نابود خواهد کرد.

بنابراین لنین تصمیم گرفت به تمام تقاضاهای ارضی آلمان ها پاسخ مثبت دهد. فنلاند ، اوکراین و بخش های بزرگی از امپراتوری روسیه از خاک این کشور مجزا شدند.

به این ترتیب در روز سوم مارس سال ۱۹۱۸ میلادی ، بلشویک های روسیه برای بقای حکومت نوپای خود که از هر سو تحت فشار بود، پیمان صلح برست لیتوفسک را با آلمان و اتریش امضا کردند.

براساس این پیمان سرزمین های وسیعی از خاک روسیه مجزا شدند که بعدها استالین قبل و بعد از جنگ جهانی دوم دوباره این سرزمین ها را با توسل به زور به چنگ آورد.

بهرام افتخاری