۲۸ فوریه سال ۱۹۲۱ میلادی ـ قیام کرونشتاد علیه رژیم بلشویکی

۹۱ سال پیش در روز ۲۸ فوریه سال ۱۹۲۱ میلادی ملوانان کرونشتاد ، پایگاه نیروی دریایی روسیه در مجاورت شهر پتروگراد (سنت پترزبورگ) که از دیکتاتوری بلشویک ها به رهبری لنین به تنگ …

۹۱ سال پیش در روز ۲۸ فوریه سال ۱۹۲۱ میلادی ملوانان کرونشتاد ، پایگاه نیروی دریایی روسیه در مجاورت شهر پتروگراد (سنت پترزبورگ) که از دیکتاتوری بلشویک ها به رهبری لنین به تنگ آمده بودند ، دست به شورش زدند. در گذشته ملوانان پایگاه کرونشتاد بارها در راه دموکراسی و سوسیالیسم جانفشانی کرده بودند ، اما سه سال بعد از انقلاب اکتبر آنها دیگر قادر به تحمل اقدامات سرکوب گرانه بلشویک ها علیه مردم روسیه نبودند. بلشویک ها در جریان سه سالی که به قدرت رسیده بودند ، صدها هزار نفر را اعدام کردند. آنها با مصادره محصولات کشاورزی دهقانان و شهرنشینان را دچار قحطی وحشتناکی کرده بودند و مردم دسته دسته به دلیل گرسنگی می مردند. میلیون ها نفر از مردم روسیه بر اثر قحطی جان خود را از دست دادند. در پایگاه کرونشتاد ، کارکنان رزم ناو پترو پاولفسک خواهان انتخاب دوباره سویت ها ، آزادی سوسیالیست های چپ ، حق دهقانان و پیشه وران برای کار آزادانه شدند. پتریتچنکو رهبر شورشیان رزم ناو پترو پاولفسک تمایل خود را برای یک انقلاب سوم پس از انقلاب ۱۹۰۵ و انقلاب ۱۹۱۷ میلادی اعلام کرد. کلیه ملوانان پایگاه کرونشتاد به او پیوستند ، بلشویک های شهر پتروگراد زندانی شدند و یک کمیته انقلابی به ریاست پتریتچنکو اداره امور شهر را به عهده گرفت ، این شورش ۱۶ روز به طول انجامید. در مسکو ، تروتسکی کمیسر جنگ و فرمانده ارتش سرخ به توخاچفسکی که بعدها به مقام مارشالی ارتش سرخ رسید ، دستور سرکوب شورش را داد. سربازان ارتش سرخ پایگاه کرونشتاد را اشغال کردند.رهبران شورشی به فنلاند گریختند و بلشویک ها با به راه انداختن یک حمام خون از ملوانان کرونشتاد و اهالی پتروگراد انتقام گرفتند. به این ترتیب ، در روز ۲۸ فوریه سال ۱۹۲۱ میلادی ملوانان پایگاه دریایی کرونشتاد که همواره در انقلاب های روسیه در صف اول قرار داشتند علیه حکومت دیکتاتوری بلشویکی قیام کردند. اما این شورش فقط ۱۶ روز طول کشید و به استثنای رهبران این شورش که به فنلاند فرار کردند ، کلیه ملوانان کرونشتاد و تعداد زیادی از مردم شهر پتروگراد توسط بلشویک ها قتل عام شدند. بهرام افتخاری