روزنامه ستاره ایران

روزنامه ستاره ایران در تهران و به مدیری و سردبیری میرزا حسینخان صبا ملقب به کمال السلطان تاسیس و در سال ۱۳۳۳ هـ.ق منتشر شده است. شیوه انتشار روزنامه ستاره ایران به صورت یومیه …

روزنامه ستاره ایران در تهران و به مدیری و سردبیری میرزا حسینخان صبا ملقب به کمال السلطان تاسیس و در سال ۱۳۳۳ هـ.ق منتشر شده است. شیوه انتشار روزنامه ستاره ایران به صورت یومیه بوده و به غیر از ایام تعطیل همه روزه منتشر می گردید.

آنچه از شماره ۱۵۰ سال نهم روزنامه ستاره ایران بر می آید این است که این روزنامه در شش صفحه به قطع بزرگ با چاپ سربی در مطبعه فاروس طبع و در تاریخ دوشنبه ۱۱ شعبان ۱۳۴۲ هـ.ق مطابق با ۲۷ حوت ۱۳۰۳ منتشر گردیده است. در این شماره در بالای سر مقاله عکسی از شیخ محمد خیابانی چاپ شده و در زیر آن این سطور درج شده است: "مرحوم خیابانی در تاریخ سه شنبه سلخ ذی الحجه الحرام ۱۳۳۸ در اثر نهضت انقلابی آذربایجان که در زیر خاکستر آن آتش مقدس جمهوری مخفی بود به قتل رسید و قلوب آزادیخواهان را مجروح نمود." پس از شرح مذکور خلاصه ای از سخنرانی شیخ محمد خیابانی با عنوان "شاه به کجا می رود" درج شده است.

از رخداد های مهمی که برای روزنامه ستاره ایران و به طور مشخص برای مدیر و سر دبیر آن، میرزا حسینخان صبا اتفاق افتاد و در جراید و سطح جامعه انعکاس قابل ملاحظه ای داشت، کتک خوردن صبا از رضاخان است. توضیح اینکه رضاخان زمانی که تازه و از طریق کودتا پای در عرصه سیاسی کشور گذارده بود و در آن زمان مقام وزارت جنگ را بر عهده داشت با انتقاداتی از سوی این روزنامه مواجه شد. وی که با قلدری کار های خود را پیش می برد و از همان ابتدا تحمل شنیدن صدای مخالف و منتقدی را نداشت اقدام به تنبیه مدیر روزنامه ستاره ایران می نماید. جالب توجه اینکه رضاخان در مقام وزیر جنگ شخصا وارد موضوع شده و با دست های خود مدیر روزنامه را کتک می زند. این واقعه موجب تعطیلی موقت روزنامه می گردد. ستاره ایران برای دومین بار در جولای سال ۱۳۰۲ تعطیل می شود.

از دیگر مواردی که روزنامه ستاره ایران را در تاریخ مطبوعات ایران حائز اهمیت نموده است نقش آن در جریان جمهوریخواهی رضاخانی است. این روزنامه از جمله جرایدی بود که صدا در صدای رضاخان انداختند و غوغای جمهوریخواهی را به پا کردند.‏

میرزا حسینخان صبا تا پایان عمرش یعنی سال ۱۳۰۳ روزنامه ستاره ایران را منتشر می ساخت. بعد از درگذشت وی روزنامه تعطیل نشد. شورای عالی فرهنگ در ۱۵ قوس ۱۳۰۳ هـ.ش امتیاز آن را به نام اعتصام زاده تصویب نمود. بنابراین از تاریخ ۲۱ جدی ۱۳۰۳ هـ.ش روزنامه ستاره ایران به موسسی حسینخان صبا و صاحب امتیازی اعتصام زاده منتشر شد.

روزنامه ستاره ایران در دوره جدید ابتدا هفته ای ۵ شماره و از اول مرداد ۱۳۰۶ هـ.ش که وارد سیزدهمین مرحله زندگی خود گردید هر هفته شش شماره منتشر می شد. شماره ۹۸ سال یازدهم ستاره ایران به موسسی حسینخان صبا و مدیر مسئولی ابوالقاسم اعتصام زاده به همان سبک و سیاق سابق در چهار صفحه منتشر شده است.

مندرجات دوره جدید روزنامه ستاره ایران به این شرح بود که پس از درج سر مقاله که البته به تندی سر مقاله های سابق نبود، عبارت از مقالات مختلف مربوط به اوضاع داخلی و سیاست خارجی و اخبار داخلی و خارجی می باشد به صورتی که صفحات دوم و سوم غالبا مربوط به اخبار داخلی و خارجی و در صفحه چهار اعلانات دولتی و غیر دولتی چاپ شده. علاوه بر این در هر شماره در صفحات اول و دوم مطالبی به عنوان پاورقی طبع گردیده است. ‏

روزنامه ستاره ایران تا اواخر سال ۱۳۰۶ منتشر می شده است. با تاسیس روزنامه ستاره جهان توسط ابوالقاسم اعتصام زاده عملا روزنامه ستاره ایران تعطیل شد.

سمیرا افراسیابی