سید احمد علوی

وی عالم فاضل، حکیم محقّق و متکلّم اصولی قرن یازدهم قمری است که از محضر میر داماد- که وی علاوه بر پسر خاله بودن ،سمت دامادی میر را نیز داشته- و از شیخ بهایی نیز بهره برده و از هر دو …

وی عالم فاضل، حکیم محقّق و متکلّم اصولی قرن یازدهم قمری است که از محضر میر داماد- که وی علاوه بر پسر خاله بودن ،سمت دامادی میر را نیز داشته- و از شیخ بهایی نیز بهره برده و از هر دو استاد خویش اجازه داشته است. همچنین از دایی خود شیخ عبد العالی فرزند محقق کرکی نیز اجازه داشته است. از سال تولّد او اطلاع دقیقی موجود نیست اما می‌دانیم در اصفهان تولد یافته است.اکثر اجداد آن جناب از افراد برجسته و عالمان صاحب علم و فضیلت بوده‌اند و نسب شریفش به محمد دیباج می‌رسد. رحلت ایشان در اصفهان در میان سال‌های ۱۰۵۴ و ۱۰۶۰ بوده است و در تخت فولاد در تکیۀ آقا رضی مدفون گردید. از نکات قابل توجه در وی آن است مطلبیست که هانری کربن به آن اشاره کرده و می گوید: موضوع بس جالب در این میان این است که این عالم و فیلسوف متألّه مکتب إلهیات اصفهان کاملا زبان عبری را می‏دانسته است تا به جایی که عین متن کتاب عهد عتیق (تورات) را شرح می‏کند، آن متن عبری را به حروف عربی می‏نویسد و سپس کلمه به کلمه به فارسی ترجمه می‏نماید.حتّی ظرافتکاری به خرج داده، اقسام مختلفه و نمونه‏های گوناگون را معین می‏کند ... سید احمد علوی اصفهانی علاوه بر دانستن زبان عبری به منابع رسمی انجیلی آن روزگار دسترسی و آشنایی کامل داشته است ... سید علوی با دارا بودن یک چنین اطّلاعات عمیق و دقیق و شایان تقدیر و توجّه، مباحثات و مناظراتش به جای اینکه تبدیل به یک نوع محاکمه تاریخی باشد، روال و مشی یک تحقیق و تدقیق ژرفایی انجیلی را در برابر مخاطب مسیحی‏اش بخود می‏گیرد. تمام سعی و کوشش مؤلّف در این است که به مخاطب مسیحی خود نشان دهد، تفسیری که مسیحیان از اناجیل کرده‏اند، محرّف و غیر ممکن است.» محمد هادی توکلی