تولید انرژی ، از کوه

طرح تولید انرژی ، با استفاده از اختلاف دمای بالا و پایین کوه که به عنوان اختراع ، به شماره ۳۰۸۸۷ و با تایید معاونت انرژیهای نو ، به ثبت رسیده است ، در واقع یک منبع جدید ِ تولید انرژی …

طرح تولید انرژی ، با استفاده از اختلاف دمای بالا و پایین کوه که به عنوان اختراع ، به شماره ۳۰۸۸۷ و با تایید معاونت انرژیهای نو ، به ثبت رسیده است ، در واقع یک منبع جدید ِ تولید انرژی را به نمایش می گذارد که می توان آن را به عنوان نهمین منبع ِ تولید انرژی قابل استحصال در دنیا به حساب آورد ، چون منابع اصلی تولید انرژی در دنیا عبارتند از :
۱) سوختهای فسیلی
۲) سوختهای نباتی
۳) نیروگاههای برق آبی
۴) انرژی هسته ای
۵) نیروی باد
۶) تولید انرژی ، با استفاده از سلولهای خورشیدی
۷) انرژی حاصل از امواج دریا
۸) زمین گرمایی .
اساس کار در این طرح ، مبتنی براین اصل ساده فیزیکی می باشد که مواد بر اثر گرما وسرما ، منبسط و منقبض می شوند و لذا چون بالای کوه ، همیشه و در تمام فصول سال ، سردتر از پایین کوه است ، بنابراین جرم حجمی مواد در بالای کوه ، همواره بیشتر از پایین کوه است و لذا اگر ما با دو لوله ای پر از آب و یا هر مایع دیگری ، مانند نقشه ذیل ، بالا و پایین کوه را به هم ارتباط بدهیم و دو لوله را در طول مسیر ، یعنی به غیر از بالا و پایین کوه ، در برابر حرارت ، عایق پوش نماییم ، در این صورت بتدریج ، جرم حجمی آب در یک لوله ، بیشتر از لوله مقابل خواهد شد و لذا یک جریان دائمی ، مانند جریان ِ بادهای کوهپایه ای در داخل لوله ها بوجود خواهد آمد ، بنابراین ما می توانیم با نصب یک توربین ، در مسیر جریان آب ، تولید انرژی بکنیم اضافه می کنم که اگر بجای آب ، در داخل این لوله ها ، هوا و یا هر گاز ِ دیگری هم که باشد ، باز ما شاهد جریان و چرخش تندِ هوا ، در داخل لوله ها خواهیم بود و لذا از این طریق هم می توان تولید ِ انرژی کرد چون با اجرای این طرح ، هوای داخل لوله ها ، با سرعتی بالغ بر صدها کیلومتر در ساعت ، حرکت خواهد کرد و در داخل لوله ها ، برای همیشه خواهد چرخید .
متذکر می شوم که برای تولید انرژی بیشتر ، رعایت ِ نکات ذیل ، لازم می باشد :
۱) دو لوله عایق پوش شده ، باید در بالا و پایین کوه ، به شبکه ای از لوله های نازکتر که عایق پوش شده نیستند ، منشعب بشوند تا تبادل حرارت ، در سریعترین زمان ممکن صورت پذیرد .
۲) بهتر است که مایع داخل لوله ها از مایعاتی انتخاب بشوند که بیشترین میزان ِ انبساط و انقباض را بر اثر گرما و سرما از خود نشان می دهند .
۳) هر چقدر که کوه مرتفع تر باشد و اختلاف دمای بالا و پایین کوه زیادتر باشد و نیز قطر لوله های اصلی زیادتر باشند ، در آنصورت انرژی بیشتری تولید خواهد شد در ضمن برای افزایش اختلاف دما در بالا و پایین کوه ، می توان از کوههای استفاده کرد که در پای آنها ، چشمه های از آبگرم وجود دارد ، بنابراین ما می توانیم شبکهِ لوله های عایق پوش نشده در پایین کوه را در داخل ِ حوضچه های از آبگرم قرار بدهیم تا اختلاف دما در بالا و پایین کوه به میزان زیادی افزایش یابد .


همّت کمیلی