نیروگاه خورشیدی از نوع سهموی خطی

در این نیروگاه از منعکس کننده هایی که به صورت سهموی خطی می باشند جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانون آنها استفاده می شودو گیرند به صورت لوله ای در خط کانونی منعکس کننده ها قرار …

در این نیروگاه از منعکس کننده هایی که به صورت سهموی خطی می باشند جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانون آنها استفاده می شودو گیرند به صورت لوله ای در خط کانونی منعکس کننده ها قرار دارد. در داخل این لوله روغن مخصوص در جریان است که بر اثر حرارت پرتوهای خورشیدی گرم و داغ می گردد. این روغن داغ از مبدل حرارتی عبور کرده وآب را به بخار تبدیل می کند.

این سیستم آب و بخار به مدارهای مرسوم در نیروگاه های حرارتی انتقال داده می شود تا به کمک توربین بخار و ژنراتور به توان الکتریکی تبدیل گردد. برای بهره گیری بیشتر و افزایش بازدهی لوله دریافت کننده سطح آن را با اکسید فلزی که ضریب بالایی دارد پوشش می دهند و همچنین در محیط اطراف آن لوله شیشه ای به صورت لفاف پوشیده می شود تا از تلفات گرمایی و افت تشعشی جلوگیری گردد و نیزاز لوله دریافت کننده محافظت به عمل آید.

ضمنا بین این دو لوله خلا به وجود می آورند برای آن که پرتوهای تابشی خورشید در تمام طول روز به صورت مستقیم به لوله دریافت کنده برسد. در این نیروگاه ها یک سیستم ردیابی خورشید نیز وجود دارد که به وسیله آن آینه های شلجمی دائما خورشید را دنبال می کنند و پرتوهای آن را روی لوله متمرکز می کنند.

تغییرات تابش خورشید در این نیروگاه ها توسط منبع ذخیره و گرم کن سوخت فسیلی جبران می شود در کشورهایی نظیر آمریکا- مصر- اسپانیا- مکزیک - هند - مراکش و ایران این نوع نیروگاه ها اجرا شده است که در ایران این نیروگاه در شیراز اجرا شده است و ظرفیت کل آن بالغ بر ۲۵۰ کیلو وات است از جمله ویژگی های این نیروگاه می توان به تولید برق در ظرفیت نیروگاهی و بالا اشاره کرد.

توسط احمد

http://ahmad۱۲۱ali.blogfa.com