شهید محمود سورگی

محمود سورگی سال ۱۳۴۰ در روستای سورگ از توابع بیرجند به دنیا آمد. وی از جمله انسان های مومنی بود که برای شرکت در تظاهرات ضد شاه از روستا به شهر می آمد و فعالانه با مردم، علیه رژیم …

محمود سورگی سال ۱۳۴۰ در روستای سورگ از توابع بیرجند به دنیا آمد. وی از جمله انسان های مومنی بود که برای شرکت در تظاهرات ضد شاه از روستا به شهر می آمد و فعالانه با مردم، علیه رژیم شاه فریاد می کشید. سرانجام در تظاهرات گسترده مردم مقابل ژاندارمری بیرجند هنگام شعار دادن (ارتش به این بی غیرتی- هرگز ندیده ملتی) مورد اصابت گلوله قرار گرفت و همراه همرزمش شهید علی سندروس در هفتم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ به شهادت رسید.