ادوارد هاپر

ادوارد هاپر در ۲۲ ژوئیه ۱۸۸۲ در نیاک شهر کوچکی کنار رودخانه هادسون در ایالت نیویورک به دنیا آمد.
آثار او متعلق به مکتب واقع گرایی است وی علاوه بر نقاشی های رنگ روغن در هنر اچینگ …

ادوارد هاپر در ۲۲ ژوئیه ۱۸۸۲ در نیاک شهر کوچکی کنار رودخانه هادسون در ایالت نیویورک به دنیا آمد.

آثار او متعلق به مکتب واقع گرایی است وی علاوه بر نقاشی های رنگ روغن در هنر اچینگ یا همان چاپ دستی نیز زبده بود …..

نظراتی که او درباره هنر و آثارش گفته است واقعا درخور توجه است ….

اگر می توانید چیزی را با کلمات بیان کنید ، دلیلی ندارد آن را نثاشی کنید

شاهد خاموش : هاپر دوست داشت مردم را تماشا کند ، اما مهم تر از آن دوست داشت بدون دیده شدن تماشا کند ، او ساعت ها وقت خود را در رستوران ها و غذاهوری ها می گذراند و در سکوت به مشاهده می پرداخت ، مردم بدون این که بدانند تحت نظرند غذا می خوردندو می نوشیدند یا فقط می نشستند ، فضا های داخلی سینما و تئاتر مکان های تاریک و خصوصی بودند ، این مکان ها به او اجازه می دادند تا شاهدی خاموش باشد ، بدون این که دیده شود …..

در تصویر زنی تنها پشت میزی نشسته است ، کسی روی صندلی رو بروی او ننشسته است و اتقا خالی به نظر می رسد ما در این فکریم که او در آن جا چه کار می کند و منتظر ملاقات با چه کسی است . این حقیقت که هنوز کلاه ، کت و دستکش هایش را به تن دارد ، حاکی از آن است که مدتی طولانی در آنجا نمی ماند هاپر لحظه ای خصوصی را در محلی عمومی ثبت می کند، چیزی که بار ها و بار ها در کار او می بینیم این به عهده بیننده است که دریابد این لحظه درباره چیست …….

امیررضا اسدی