خدمات تلفن گویا

سیستم تلفن گویا كه فهرست خودروهای مسروقه و مكشوفه را در خود نگهداری می كند سیستمی رایانه ای است و به منظور عدم مراجعه مال باختگان و برای رفاه حال شهروندان راه اندازی شده است. شهروندان …

سیستم تلفن گویا كه فهرست خودروهای مسروقه و مكشوفه را در خود نگهداری می كند سیستمی رایانه ای است و به منظور عدم مراجعه مال باختگان و برای رفاه حال شهروندان راه اندازی شده است.
شهروندان گرامی در صورت سرقت وسیله نقلیه شان و تشكیل پرونده می توانند با شماره تلفن ۲۲۲۵۰۰۱تماس حاصل نموده تا از آخرین وضعیت خودروی مسروقه خود آگاهی یابند .
هر گونه پیشنهاد و نقطه نظرات خود را از طریق صندوق پستی ۱۱۳۶۵-۹۶۸ به معاونت آگاهی ناجا منعكس نمایید