معاونت اجتماعی در یك نگاه

شناخت علمی و دقیق پدیده ها و مسایل اجتماعی در حوزه تعاملی امنیت عمومی و انظباط اجتماعی علل و عوامل تهدید كننده امنیت اجتماعی، تلاش درجهت ارتقاء آگاهی ها و بسط فرهنگ خود ،كنترلی …

شناخت علمی و دقیق پدیده ها و مسایل اجتماعی در حوزه تعاملی امنیت عمومی و انظباط اجتماعی علل و عوامل تهدید كننده امنیت اجتماعی، تلاش درجهت ارتقاء آگاهی ها و بسط فرهنگ خود ،كنترلی قانون گرایی، انظباط و پیشگیری اجتماعی و كمك به تعمیق و استقرار نظم و امنیت و حفظ و ارتقاء آن توسط اقدامات پلیس و تعاملات آن از طریق ظرفیت سازی و ایجاد فرصت همكاری با اقشار مختلف اجتماعی دستگاه ها و نهادهای دخیل در تولید و نگهداری نظم و امنیت اجتماعی رویكرد جامعه محوری .
این معاونت ماموریت های خود را در قالب ادارات كل و مراكز مستقل دنبال می كند كه در ادامه به آنها می پردازیم .
آدرس : تهران میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، خیابان جمالزاده جنوبی، ابتدای كوچه شهید رشتچی
صندوق پستی شماره ۶۵۴-۱۳۱۴۵