ابن ابی الحکم؛ پزشک و موسیقیدان قرن ششم

افضل الدوله ابوالمجد محمدبن ابی حکم عبیدالله پزشک و موسیقیدان اهل شام در قرن ششم هجری قمری است. تاریخ تولد او مشخص نیست اما زمان درگذشت وی را حدود ۵۷۰ قمری نوشته اند. وی نزد …

افضل الدوله ابوالمجد محمدبن ابی حکم عبیدالله پزشک و موسیقیدان اهل شام در قرن ششم هجری قمری است. تاریخ تولد او مشخص نیست اما زمان درگذشت وی را حدود ۵۷۰ قمری نوشته اند. وی نزد پدرش و استادان دیگر به تحصیل علم طب پرداخت و پزشکی ماهر شد. مدتی بعد ریاست پزشکان دمشق را به عهده گرفت و پزشک مخصوص نورالدین محمود زنگی، حکمران شام و مصر شد. در مورد برنامه کاری او آمده است که ابتدا بیماران را معاینه می کرد و دستورات لازم را به پرستاران می داد، سپس در ارگ حکومتی بیماران دربار و اعیان دولت را مداوا می کرد و دوباره به بیمارستان بازمی گشت. ابن ابی الحکم روزانه سه ساعت در کتابخانه بیمارستان به مطالعه و تدریس می پرداخت و سپس به خانه خود می رفت. وی در علم هندسه و نجوم نیز دست داشت ولی در این دانشها از وی اثری گزارش نشده است . علاوه بر این او در موسیقی هم استادی تمام عیار بود. عود و نی و دیگر سازها را به خوبی م نواخت و حتی خود ارغنونی ساخته و نهایت دقت و مهارت را در ساخت آن به کار برده بود . شرح نهج الوضاعهٔ الاولی الخلاعهٔ که شرحی است بر دیوان اشعار ابوالحکم پدر ابن ابی حکم از جمله آثار وی است . مشکوهٔ العلاج نیز دیگر اثر ابن ابی الحکم است .